Search
Close this search box.

Sociální služby si mohou účtovat více

druhy_zivot

V posledním dílu našeho seriálu jsme se zaměřili také na novelu úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení, platí od ledna. Úhrady se zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako dosud. 

Nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, s nimiž se v poslední době potýkají. Vyhláška promítá růst nákladů do maximálních denních částek úhrad za stravu a ubytování, do zvýšení maximální hodinové úhrady za poskytnutou péči a do zvýšení sazby za dílčí činnosti v rámci pečovatelské služby.

 „Ne vždy platí, že skutečná výše úhrady od klientů bude dosahovat maximální sazby. Jde o možnost, nikoliv o povinnost. Poskytovatelé sociálních služeb podle našich zkušeností přihlížejí také k individuálním možnostem klientů,“ připomněl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Navýšení úhrad je nezbytné především s ohledem na růst cen. Celková výše nákladů sektoru sociálních služeb za dobu, po kterou se neměnila výše maximálních úhrad, stoupla ze 49 miliard korun (v roce 2019) na více než 80 miliard (odhad roku 2022). Růst provozních nákladů je vidět především u pobytových sociálních služeb. V letošním roce náklady narostly o desítky procent a poskytovatelé odůvodněně varují, že by již nemuseli být schopni zajistit své fungování. 

Novelou vyhlášky bude zachována ekonomická dostupnost pro klienty. „Jde převážně o seniory, jejichž příjmy narostly letos celkem třikrát, dohromady v průměru o 16,2 procenta. Značná část z nich si tak zachová kupní sílu srovnatelnou s rokem 2021,“ připomněl ministr. Stále půjde o výrazně „dotované“ ceny, což je zjevné například na maximální úhradě za kompletní oběd, která bude stanovena ve výši 105 korun, tedy hluboko pod průměrnou tržní cenou, jež se dnes pohybuje zhruba na 150 korunách.

U klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu nad 80 hodin měsíčně, některé úhrady zůstanou nezměněné. „Existuje skupina lidí, kteří musí čerpat více hodin péče. Jde především o lidi se zdravotním postižením, kteří chtějí žít nezávisle. Velmi důležité je, že jim i po novele úhradové vyhlášky zůstanou sociální služby dostupné úplně stejně, jako tomu bylo dosud,“ zdůraznil ministr Jurečka. Hranice 80 hodin péče za měsíc zohledňuje potřeby rodin pečujících o lidi náročné na péči. Ti nečerpají tak vysoký počet hodin péče (obvykle však více než 80 hodin/měsíc) a zbytek příspěvku je využit na zabezpečení péče rodinou. Proto je hranice nastavena právě na 80 hodin měsíčně.

Zůstává navíc zachován zákonem stanovený minimální zůstatek z příjmu klienta, takže ani na lidi s nižšími důchody nebude mít změna zásadní dopad. 

Zvýšení úhrad u úkonů v rámci pečovatelské služby

ÚkonVýše úhrady v uplynulém roce (CZK)Úhrada platná od 1. ledna 2023 (CZK)
Dovoz nebo donáška jídla4050
Velký nákup140160
Praní a žehlení prádla80 (za 1 kg)90 (za 1 kg)

Zdražují i kompenzační pomůcky pro nevidomové a slabozraké

Zvýšení úhrad za sociální služby se projevilo například zvýšením úhrady za celodenní stravu ze 205 na 235 korun, oběda z loňských 95 na 105 korun (u služeb sociální prevence a v azylových domech). Ke stejnému navýšení došlo i ve službách následné péče a terapeutických komunitách. Zvyšovaly se i úhrady u služeb osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby. 

Vedoucí střediska Tyfloservisu v Ostravě Monika Morcinková vysvětlila, že v případě příspěvků na kompenzační pomůcky zůstává jejich výše, kterou klientům poskytuje úřad práce, na 90 procentech. I to však v praxi znamená pro slabozraké a nevidomé výraznou pomoc. „Zvýšily se totiž i ceny různých druhů kompenzačních pomůcek. Takže třeba za náměrovou lupu, která se dříve dala pořídit za 11 tisíc, musí v současnosti klienti platit zhruba o dva tisíce korun více. Takže ta částka, kterou klientům uhradí úřad práce, se zvyšuje a doplatek, který musí uhradit sami, tak výrazně nenaroste. Obdobné nárůsty cen zaznamenáváme i u dalších druhů optických pomůcek,“ upřesnila vedoucí ostravského střediska Tyfloservisu.

Dodavatelé energií: Zastropování pomáhá víc než jakákoliv sleva 

Dodavatelé energií měli v minulosti výhodnější tarify pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. „ČEZ měl v minulosti pro tyto zákazníky opravdu výhodnější tarify. Ovšem v tuto chvíli jsou ceníky zastropované vládou. Vládní zastropování pomáhá výrazně více než jakákoliv sleva, kterou může dát dodavatel. Domácnosti tak ušetří za elektřinu díky vládnímu stropu 40 až 70 procent na ceně silové elektřiny,“ upřesnil Roman Gazdík z tiskového oddělení Skupiny ČEZ.

Snahou Centropolu je podle Moniky Bartošové, senior specialisty korporátní komunikace, nabízet férové ceny všem zákazníkům. „Speciální tarify pro zmíněné skupiny (ZTP, ZTP/P) neposkytujeme a jejich statistiky si nevedeme, nicméně našim zákazníkům se věnujeme individuálně, abychom pro každého našli optimální řešení“ uvedla.

Innogy na svých webových stránkách píše, že slevu za zemní plyn nabízí zákazníkovi, který je držitelem průkazu ZTP/P, stejně tak tomu, s nímž žije ve společné domácnosti (a má s ním shodné trvalé bydliště) osoba blízká, která je držitelem průkazu ZTP/P. To mohou být například rodiče nezletilého dítěte, jež je držitelem průkazu ZTP/P, nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P. Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu musí být uzavřena na ‍jméno žadatele,“ uvádí innogy na svém webu. Sleva za ‍odebraný zemní plyn je 20 ‍Kč/MWh (včetně DPH) podle aktuálního ceníku

Co musí zájemce o slevu doložit?

Stačí předložit občanský průkaz a platný průkaz ZTP/P nebo rozhodnutí o ‍přiznání průkazu ZTP/P. „Pokud nemůžete doložit rozhodnutí o přiznání průkazu, předložte formulář innogy žádost o ‍přiznání ‍výhod ‍ZTP/P potvrzený městským úřadem či obecním úřadem s ‍rozšířenou působností. Žadatel o slevu získá informace zdarma na zákaznické lince innogy 800 ‍11 ‍33 ‍55, stejně tak v jakémkoliv zákaznickém ‍centru.

Zdroj: inspirante.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email