Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza v životě pacienta

Pyramida.

V úterý 5. března od 16 hodin proběhne v pražském Hotelu Pyramida 2024 seminář, který je určen pro pacienty s roztroušenou sklerózou a jejich blízké. Seminář je zaměřen na problematiku onemocnění RS, rehabilitační techniky a sociální tematiku.

V případě zájmu se prosím zaregistrujte na webové stránce rsvzivotepacienta.gsymposion.cz nebo naskenujte QR kód.

Moderátorka semináře:
MUDr. Mgr. Jana Libertínová, Ph.D., Vedoucí lékařka MS centra při Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol

Program:

16:00-16:05 Zahájení semináře
16:05-16:25 Roztroušená skleróza – jak ovlivnit svůj zdravotní stav, MUDr. Martin Elišák, Ph.D., Lékař MS centra při Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
16:25-16:35 Diskuze
16:35-16:55 Co vás zajímalo?, MUDr. Petra Ročková, Ph.D., Lékařka MS centra při Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
16:55-17:05 Diskuze
17:05-17:25 Vliv rehabilitace na kvalitu života pacientů s RS, MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA, Zdravotnický zástupce přednosty kliniky Rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
17:25-17:35 Diskuze
17:35-17:45 Přestávka
17:45-18:05 Proč psychoterapie u RS
PhDr. Eva Růžičková
Psycholožka Komplexní psychologické péče MS centra při Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
18:05-18:15 Diskuze
18:15-18:35 Pracovně právní problematika u pacientů s RS, Mgr. Hana Potměšilová, Revenium
18:35-18:45 Závěrečná diskuze

Na přednášku zveme i vaše blízké, účast rodinných příslušníků a přátel je velmi vítaná.

Tento seminář nenahrazuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře. Tešíme se na setkání s Vámi!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email