Zbraslav, zámek (NKP)

Hlavní město Praha Původní cisterciácký klášter byl založen v roce 1292 Václavem II. na místě staršího knížecího dvorce. Od počátku 14. století sloužil konventní kostel

Velké Losiny, zámek (NKP)

Olomoucký kraj V místě dnešního zámku stála tvrz, která je ještě v 60. letech v literatuře uváděná. Její pozůstatek v podobě silné zaoblené zdi a

Velké Březno, zámek

Ústecký kraj Zámek Velké Březno dal postavit jako novostavbu v roce 1842 hrabě Karel Chotek, který se zde o dva roky později i se svou

Špilberk, hrad (NKP)

Jihomoravský kraj Hrad založil Přemysl Otakar II. kolem poloviny 13. století na skalnatém ostrohu uprostřed historického centra Brna. Původně patřil k předním královským sídlům moravských

Sychrov, zámek (NKP)

Liberecký kraj Dnešní romantický zámek stojí na místě původního barokního objektu z konce 17. století, jehož zbytky jsou dodnes uchovány v jádru stavby. Od roku

Svojanov, hrad

Pardubický kraj Hrad založil kolem roku 1265 Přemysl Otakar II. na důležité obchodní stezce mezi českým a moravským územím. Zároveň sídlo sloužilo jako opora královské

Strž, památník Karla Čapka

Středočeský kraj Památník významného českého spisovatele Karla Čapka je umístěn ve vile nedaleko Dobříše, u obce Stará Huť. Tento dům propůjčil Čapkovi a jeho manželce,

Sovinec, hrad

Moravskoslezský kraj Hrad na širokém skalním ostrohu v hornatém údolí Nízkého Jeseníku založili v 1. třetině 14. století páni ze Sovince. V době husitských válek

Slavkov, zámek

Jihomoravský kraj Historie zámku je spjatá s řádem německých rytířů, kteří na návrší nad náměstím založili řádovou komendu. Ta v průběhu času získala podobu hradu.

Sázava, zámek, bývalý klášter (NKP)

Středočeský kraj Klášter, založený knězem Prokopem na popud knížete Oldřicha, je doložený již počátkem 11. století. Podle jedné z legend se Prokop, poustevník žijící v