Search
Close this search box.

Vše o mateřské a rodičovské

sandpit-g71fcdb158_1920

V praxi pobírá zpravidla maminka nejdříve peněžitý příspěvek v mateřství a následně rodičovský příspěvek. Jak se liší tyto dvě dávky? Proč nemusí náležet obě? Jaké daňové dopady má jejich příjem?

ROZDÍLY MEZI MATEŘSKOU RODIČOVSKOU PRO LEPŠÍ PŘEHLED

Mateřská dovolenáRodičovská dovolená
Kdo má nárokMatka, ve speciálních případech i otec.Jeden z rodičů, je jedno který.
Jak dlouho trváStandardně 28 týdnů, ale při narození vícerčat
37 týdnů.
Maximálně 3 roky, zvolí si
rodič. Lze měnit i v průběhu.
Kde zažádat o příspěvekVyplácí stát, řeší se se zaměstnavatelem.Je potřeba zažádat na úřadu
práce.
Výše příspěvku11 070 Kč – 36 600 Kč měsíčně podle hrubé
měsíční mzdy.
300 000 Kč na celé období.
V případě vícerčat je to 450
000 Kč.
Je možné při pobírání dávek pracovat?Ano, ale až po šestinedělí.Ano, ale do dvou let dítěte je
nezbytné zajistit osobní
celodenní péči o dítě, v
jeslích může strávit jen 92
hodin za měsíc.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

Délka a podmínky

 • Délka je standardně 28 týdnů (v případě dvojčat a vícerčat je to 37 týdnů).
 • Na mateřskou žena nastupuje 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Konkrétní datum si v rozmezí těchto týdnů může vybrat sama.
 • Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel. Peněžitou pomoc v mateřství poskytuje stát, nicméně zaměstnankyně to řeší se zaměstnavatelem.
 • Základní podmínkou pro přiznání příspěvku je účast na nemocenském pojištění. Je to jedna z částí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel.
 • Účast na nemocenském pojištění musí být po dobu 270 kalendářních dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou.
 • Výjimku mají zaměstnankyně, které během těhotenství pracovní poměr ukončí – zákoník práce pro ně stanovuje ochrannou lhůtu 180 dní.

Výše mateřské

 • Peněžitá pomoc v mateřství je stanovena jako 70 % z vyměřovacího základu. Ten se počítá z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, který se vydělí počtem kalendářních dnů v daném období. Je také nutné znát redukční hranici odvozenou od průměrné mzdy.
 • Maximální výše mateřské dovolené v roce 2021 je 47 700 Kč. Z této částky se už neodvádí žádné daně ani poplatky.

Co zařizuje zaměstnankyně

Nárok na mateřskou zaměstnankyně uplatní v období 8 až 6 týdnů před porodem pomocí tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, který jí vydá ošetřující gynekolog. Žádost bude od gynekologa už předvyplněná
a zaměstnankyně ji pouze předává svému zaměstnavateli.

Co zařizuje zaměstnavatel

Zaměstnavatel k žádosti od zaměstnankyně přiloží vyplněný tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a předá je na Českou správu sociálního zabezpečení. Když žena nastupuje na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel oznámí nástup na mateřskou dovolenou směrem k ČSSZ kódem „M“.

Zaměstnavatel nesmí, až na zákonné výjimky, dát výpověď v tzv. ochranné době – tedy v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou, rodičovskou, případně je v dočasné pracovní neschopnosti.

V průběhu mateřské nesmí zaměstnankyně vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Může pracovat (pro jiného i svého zaměstnavatele) třeba na základě DPP nebo DPČ, ale musí vykonávat odlišný druh práce.

Při návratu ihned po mateřské má zaměstnavatel zaměstnankyni vrátit na její původní práci a pracoviště.

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na mateřskou, pokud jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. OSVČ musí mít dobu pojištění alespoň v rozsahu
270 dní v posledních dvou letech.

Aby studentky měly na peněžitou pomoc v mateřství nárok, musely by před těhotenstvím během studia i pracovat. A to v takovém pracovním poměru, ze kterého je odváděno nemocenské pojištění. Pokud studentky nemají nárok na mateřskou, pak od data narození dítěte mají nárok na rodičovský příspěvek.

Nejen studentky, ale i zaměstnané nebo nezaměstnané ženy také mohou zažádat o porodné – jednorázovou sociální dávku určenou nemajetným rodičům. Pro přiznání se posuzuje čistý příjem a životní minimum rodiny.

Pokud otec a matka dítěte uzavřou písemnou dohodu, může být na mateřské i otec. Nejdříve ale po šestinedělí. Pobírá tedy zkrácenou mateřskou 22 týdnů (31 v případě vícerčat). Nejjednodušší je písemnou dohodu uzavřít přímo na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

 • Rodič (je jedno, jestli matka, nebo otec) má k dispozici 300 000 Kč (u vícerčat 450 000 Kč), které si může rozvrhnout do několika let.
 • Dávky vyplácí úřad práce postupně, v pravidelných měsíčních dávkách.
 • Výše rodičovského příspěvku záleží na tom, jak dlouho jej chcete čerpat.
 • A také na tom, kolik rodič před nástupem na rodičovskou dovolenou vydělával.
 • Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (tedy 70 % měsíčního příjmu).
 • Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do 4 let věku dítěte. Jinak o zbytek peněz rodič přijde.
 • O rodičovský příspěvek se žádá na příslušném odboru sociální podpory pod úřadem práce. Lze žádat už 3 měsíce dopředu, než skončí mateřská. Zažádat je ale možné i zpětně.
 • Když zaměstnanec pobírá rodičovský příspěvek, může si libovolně přivydělat. Klidně i u zaměstnavatele, u kterého pracoval před nástupem na rodičovskou. Navíc je jedno, jestli bude zaměstnaný na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, nebo brigádně.
 • Rodičovskou dovolenou (pracovní volno) poskytuje zaměstnavatel na základě žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.
 • Po návratu z rodičovské dovolené zaměstnavatel oznámí nástup zpět do zaměstnání kódem „U“ – to představuje ukončení povinnosti státu platit pojistné.
 • Při návratu po rodičovské dovolené nemusí zaměstnavatel zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště. Jen má obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Výše rodičovského příspěvku záleží na tom, jak dlouho jej chcete čerpat.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K RODIČOVSKÉMU PŘÍSPĚVEKU NAJDETE ZDE

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email