Search
Close this search box.

Život s RS

Myasthenia gravis

Myasthhenia gravis (myastenie) je 2. nejčastější neurologické autoimunitní onemocnění. Zatímco u roztroušené sklerózy jsou cílovými strukturami, které jsou ničeny myelin a nervová vlákna, u myastenie jsou poškozovány tzv. acetylcholinové receptory, které vyčnívají na povrchu svalových vláken.