Search
Close this search box.

Život s RS

Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE („hippos“ řecky = kůň) – může být i pro Vás cestou ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Danceterapie

Člověk se musí pohybovým dovednostem neustále učit a zdokonalovat jejich stávající úroveň, přizpůsobovat je vnitřním a vnějším podmínkám života.

Umělecké terapie

Umělecké zahrnují muzikoterapii, arteterapii, taneční terapii a dramaterapii a mohou být pro některé pacienty s RS vhodným doplněním. Tyto terapie v sobě často spojují pohybovou a uměleckou složku s psychoterapeutickými přístupy.

Ergoterapie

Ergoterapie je obor, který se zabývá léčením pomocí různých pracovních činností. Významnou specializací ergoterapeuta je trénink funkce ruky a nácvik zvládání běžných denních činností. Egoterapeut se také zabývá kognitivní rehabilitací tedy zejména tréninkem paměti a pozornosti.

Kognitivní rehabilitace

Poruchy kognitivních funkcí (paměti, pozornosti..) mohou u mnoha pacientů s RS představovat problém, který je omezuje zejména v pracovním životě. Tyto poruchy mohou být podobně jako pohybové obtíže pouze přechodné nebo pouze při únavě.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor, který se zabývá léčením pomocí přirozených fyzikálních prostředků, zejména pomocí pohybu.

Rehabilitace

Rehabilitace je širší pojem než jenom cvičení nebo masáže. Z definice by mělo jít komplexní činnost, která směřuje k navrácení fyzických, psychických a sociálních sil jedince, které byly vlivem onemocnění nebo úrazu poškozeny.

Sport

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění, které se projevuje mnoha různými neurologickými symptomy. Následkem těchto symptomů (jako je únava, poruchy chůze nebo zhoršení rovnováhy) často dochází k omezování běžných aktivit (sport a další volnočasové aktivity, ale i pracovní a domácí povinnosti).