Search
Close this search box.

Život s RS

Antikoncepce

Užívání antikoncepce u RS pacientek není nijak omezeno, záleží na gynekologovi a známých rizicích v anamnéze nebo rodině.