Search
Close this search box.

Život s RS

Výživa

Nelze doporučit dietu, která by měla prokazatelně příznivý vliv na průběh RS. Správnou životosprávou je ovšem možno mimo jiné zvýšit odolnost organismu vůči nemocem a nepříznivým zevním vlivům, což může nepřímo ovlivnit i RS.