Search
Close this search box.

Život s RS

Lázně

Poskytování lázeňské péče je nyní upraveno zákonem číslo 1/2015 Sb. a vyhláškou číslo 2/2015 Sb.Délka komplexní lázeňské péče byla pro pacienty s RS prodloužena na 28 dní (s možností prodloužení u prvního pobytu).