Search
Close this search box.

Život s RS

Infekce

RS je autoimunitní onemocnění tzn., že imunitní systém při RS přestává organismus bránit, ale naopak jej sám napadá a poškozuje. Každá infekce (ať již virová, bakteriální, plísňová, parazitární) imunitní systém dále stimuluje a tak může zhoršovat průběh autoimunitních onemocnění.