Search
Close this search box.

Život s RS

Plzeň

Neurologická klinika FN Plzeň MUDr. Marek Peterka Alej Svobody 80 304 60 Plzeň tel.: 377 103 410 fax: 377 521 740 e-mail: peterkam@fnplzen.cz web: http://www.fnplzen.cz

Praha

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN – Centrum pro demyelinizační onemocnění (MS Centrum) Vedoucí lékařka: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Karlovo nám. 32, budova A, 4. patro

Teplice

Neurologické oddělení Nemocnice Teplice Vedoucí lékařka: Prim. MUDr. Marta Vachová Duchcovská 53 415 28 Teplice tel.: 417 519 625 ; 417 519 626 e-mail: mscentrumteplice@kzcr.eu email sociální poradna: socialkamscentrumtp@kzcr.eu web: http://www.kzcr.eu/cz/tp/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/neurologie/ms-centrum-i/

Zlín

Neurologické odd. Krajské nemocnice T. Bati Vedoucí lékařka: As. MUDr. Alena Gaťková Havlíčkovo nábř. 600 762 75 Zlín tel.: 577 552 029 e-mail: gatkova@bnzlin.cz web: http://www.bnzlin.cz ; www.kntb.cz

Legislativní úprava zaměstnávání OZP

Pokud má firma zákonnou povinnost zaměstnat např. 1 člověka se zdravotním postižením a neučiní tak, má povinnost odvést do státního rozpočtu „pokutu“ téměř 80 000 Kč nebo nakoupit výrobky či služby v režimu náhradního plnění v hodnotě téměř 224 000 Kč bez DPH.

Chystám se k lékaři

Cesta od prvních projevů nemoci až k neurologovi se specializací na léčbu RS může být někdy poměrně dlouhá a svízelná. Při prvních příznacích pacient většinou kontaktuje svého praktického lékaře, v případě zrakových obtíží očního lékaře.

Konopí

Jak působí konopí v mladém mozku? Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, 04/2023 Nedávno publikovaná práce v časopise Frontiers in Psychiatry rozebírá situaci mladých lidí užívajících pravidelně jakoukoli