Search
Close this search box.

Život s RS

Těhotenství

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění převážně mladých žen, a proto je otázka potenciálního těhotenství velmi aktuální. Za posledních 60 let doznala doporučení ohledně těhotenství u RS pacientek velkých změn. V současnosti platí, že těhotenství je možné, ale je třeba konzultace s RS specialistou.

Genetika

Dědičnost RS je intenzivně zkoumána. K nemocem, které jsou geneticky dobře osvětleny a jsou podmíněny mutací (změnou) v jednom genu (tzv. monogenní choroby), patří například hemofilie, u které je možné přesně vypočítat, jaké je riziko postižení pro děti nemocného. U RS je situace mnohem komplikovanější. Vliv na vznik RS má nejen genová výbava každého jedince, ale ve velké míře i prostředí (infekce, strava či např. kouření).

Ataka

Ataka znamená jakékoliv nově vzniklé neurologické příznaky či podstatné zvýšení intenzity těch stávajících, avšak nezávisle na zvýšené teplotě nebo infekčním onemocnění. Měly by trvat nepřetržitě déle jak 24 hodin. Dalším kritériem pak je, že od poslední atak měl uběhnout alespoň měsíc.

Únava

Únava se vyskytuje asi u 65 procent pacientů. Projevuje se absolutním nedostatkem energie, pocitem vyčerpání bez odpovídající zátěže, touhou po odpočinku. Vyskytuje se každodenně a

Léky a nápoje

Hned na úvod je potřeba říct, že se léky mají zapíjet výhradně vodou z vodovodu. Zapíjení léků minerální vodou přináší svá rizika. Například lék na

Seznam RS center

Brno Neurologická klinika FN Brno Bohunice Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.Jihlavská 20625 00 Brno-Bohunicetel.: 547 193 124fax 543 216 200e-mail: pstourac@fnbrno.czweb: www.fnbrno.cz Neurologická klinika FN u Sv. Anny MUDr. Michal DufekPekařská 53656 91 Brnotel.:

Psychika bližního

RS nezasahuje pouze „tělesnou schránku“ člověka, ale zásadně působí i na psychiku. Jde o nemoc vyžadující celoživotní léčbu. Není tedy divu, že onemocnění promluví i do oblasti mezilidských vztahů. Přítomnost roztroušené sklerózy v rodině více či méně ovlivňuje všechny rodinné příslušníky.

Výživa

Nelze doporučit dietu, která by měla prokazatelně příznivý vliv na průběh RS. Správnou životosprávou je ovšem možno mimo jiné zvýšit odolnost organismu vůči nemocem a nepříznivým zevním vlivům, což může nepřímo ovlivnit i RS.