Search
Close this search box.

Život s RS

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor, který se zabývá léčením pomocí přirozených fyzikálních prostředků, zejména pomocí pohybu.

Rehabilitace

Rehabilitace je širší pojem než jenom cvičení nebo masáže. Z definice by mělo jít komplexní činnost, která směřuje k navrácení fyzických, psychických a sociálních sil jedince, které byly vlivem onemocnění nebo úrazu poškozeny.

Psychika pacienta

RS může mít znatelný negativní vliv na celou rodinu, která se musí adaptovat na onemocnění a jeho důsledky. Partneři často obtížně zvládají novou situaci, dokonce mohou být pod větším tlakem než pacient sám v případě, že zvažují alternativu „zůstat či jít“.

Poruchy nálad

Poruhy nálady jsou u lidí s roztroušenou sklerózou častější než u zdravé populace. Poruchy nálady u roztroušené sklerózy mohou vyplývat se samotné podstaty nemoci, ale mohou být i reakcí na nemoc samotnou a z ní vyplývající ztížení životní situace. V každém případě je možno je léčit, jejich zlepšení pak příznivě působí i na nemoc samotnou.

Oční příznaky

Oční příznaky u RS mohou být způsobeny postižením zrakové dráhy kdekoli mezi okem a mozkovou kůrou, dále postižením okohybných nervů či center zodpovědných za koordinaci pohybů a orientaci hlavy a těla v prostoru (rovnovážný vestibulární aparát, mozeček a jejich spojení s dalšími centry v mozkovém kmeni).

Očkování proti lidskému papillomaviru (HPV)

Infekce lidským papillomavirem (HPV) může být příčinou výskytu bradavic zevního genitálu (condylomata accuminata), dále abnormálního růstu buněk děložního čípku a zevního genitálu (dysplazie) nebo jejich přeměny v buňky nádorové (rakovina děložního čípku).

Očkování

RS je onemocnění autoimunitní, tzn. že imunitní systém působí agresivně vůči vlastní tkáni, u RS konkrétně proti mozku a míše. Cílem očkování je zvýšit obranyschopnost (imunitní odpověď) organismu proti virům a bakteriím. Proto může očkování u disponovaného jedince imunitu zvrhnout nesprávným směrem a vyvolat autoimunitní onemocnění.