Search
Close this search box.

Život s RS

Urologie

Roztroušená skleróza bývá častou příčinou narušení normální funkce dolních močových cest (močového měchýře a močové trubice).

Umělé oplodnění

Metoda mimotělního (umělého) oplodnění neboli IVF (in vitro fertilizace) dokáže velmi efektivně řešit problém neplodnosti párů. Možnosti pomoci závisí na příčině neplodnosti každého z partnerů.

Sexualita

Naplněná sexualita je pro pacienty s RS stejně důležitá jako pro zdravé lidi. Sexuální problémy mohou vést k omezení pocitu vlastní hodnoty a spokojenosti.

Dětství

Zhruba 3–5% pacientů s RS je diagnostikováno v dětském věku. U dětí má RS v převážné většině atakovitý průběh, pokud se po prvních projevech a po zaléčení stav zhoršuje, je nutno zvažovat i jiné diagnózy např. metabolická onemocnění.

Rodina

Každá nemoc má vliv nejen na pacienta, ale i na jeho okolí. A samozřejmě to platí také v případě roztroušené sklerózy. Rodina, přátelé a kolegové se musí vyrovnat, naučit žít a jednat s nemocným s RS. Roztroušená skleróza vzniká většinou u mladších dospělých a u žen, a proto je zřejmé, že je tím postižena hlavně rodina a děti.

Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE („hippos“ řecky = kůň) – může být i pro Vás cestou ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Danceterapie

Člověk se musí pohybovým dovednostem neustále učit a zdokonalovat jejich stávající úroveň, přizpůsobovat je vnitřním a vnějším podmínkám života.

Umělecké terapie

Umělecké zahrnují muzikoterapii, arteterapii, taneční terapii a dramaterapii a mohou být pro některé pacienty s RS vhodným doplněním. Tyto terapie v sobě často spojují pohybovou a uměleckou složku s psychoterapeutickými přístupy.

Ergoterapie

Ergoterapie je obor, který se zabývá léčením pomocí různých pracovních činností. Významnou specializací ergoterapeuta je trénink funkce ruky a nácvik zvládání běžných denních činností. Egoterapeut se také zabývá kognitivní rehabilitací tedy zejména tréninkem paměti a pozornosti.

Kognitivní rehabilitace

Poruchy kognitivních funkcí (paměti, pozornosti..) mohou u mnoha pacientů s RS představovat problém, který je omezuje zejména v pracovním životě. Tyto poruchy mohou být podobně jako pohybové obtíže pouze přechodné nebo pouze při únavě.