Search
Close this search box.

Ostrava

Neurologická klinika FN Ostrava

MUDr. Pavel Hradílek
ul. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
tel.: 597 3 7
e-mail: pavel.hradilek@fno.cz
web: http://www.fnspo.cz , www.fno.cz

Plzeň

Neurologická klinika FN Plzeň

MUDr. Marek Peterka
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel.: 377 103 410
fax: 377 521 740
e-mail: peterkam@fnplzen.cz
web: http://www.fnplzen.cz

Praha

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN – Centrum pro demyelinizační onemocnění (MS Centrum)

Vedoucí lékařka: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Karlovo nám. 32, budova A, 4. patro
128 08 Praha 2
tel.: 224 96 65 15, 224 966 422
fax 224 917 907
e-mail: rscentrum@vfn.cz
web: www.neuro.lf1.cuni.cz/index.php?page=centrum_ms

Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění

Vedoucí centra: MUDr. Markéta Grünermelová
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
tel.: 261 082 580

Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Šrobárova 50 100 34 Praha 10
tel.: 267 162 492
email: rscentrum@fnkv.cz; ivana.stetkarova@fnkv.cz
web: https://www.fnkv.cz/ms-centrum.php

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Mgr. MUDr. Jana Libertínová, PhD.
V Úvalu 84
150 06 Praha 5-Motol
tel.: 224 436 881
fax 224 436 826
web: http://www.lf2.cuni.cz ; www.fnmotol.cz

Projekt „Ozvěny z kamene“

Výtěžek z koncertů je určen pro Nadační fond Impuls, který tyto prostředky následně využívá na vybavení MS center, t. j. odborných pracovišť, na kterých se léčí lidé s diagnózou roztroušená skleróza. Projekt benefičních koncertu v Divadle ARCHA začal v roce 2005.

Nadační fond Impuls

Financuje projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá zejména na fyzioterapii, psychoterapii, nákup léčebných přístrojů a rehabilitačních pomůcek, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz