Search
Close this search box.

Urologie

Postihuje-li RS tato místa, dochází k typickým projevům v oblasti močopudného traktu:

 • silné nucení na močení
 • zpomalení močového proudu
 • malé množství moči na jedno močení
 • časté noční močení
 • bolesti při močení
 • infekce močových cest
 • inkontinence
 • úplná zástava močení

Intenzita těchto obtíží je proměnlivá. Asi u 80 – 90% pacientů s RS se projeví některé z výše uvedených potíží, u 5–10% pacientů jsou obtíže s močením vůbec prvními příznaky RS. Roztroušená skleróza je možným rizikovým faktorem pro vznik nádoru v močových cestách.

Základem urologického vyšetření pacienta s RS je především důkladný rozhovor zaměřený na průběh nemoci a urologické obtíže. Pokud se pacient chystá na vyšetření k urologovi, měl by být připraven na vymočení v ambulanci, protože k vyšetření je potřeba moč „čerstvá“ a vymočená do sterilní nádobky. U 50–60% procent pacientů s RS bývá hned u prvního vyšetření zjištěna infekce močových cest. Pokud je nutné, tak následuje vyšetření krve, především na funkci ledvin. Muži po padesátém roce života by měli minimálně jednou ročně podstoupit vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA), aby se vyloučil nádor prostaty.

Dalším vyšetřením bývají zobrazovací metody, z nichž nejčastěji používaným bývá ultrazvuk ledvin, močového měchýře, prostaty, zbytku po vymočení – močového rezidua. Vyšetření ultrazvukem většinou nestačí a mělo by být doplněno urodynamickým vyšetřením. Urodynamické vyšetření se skládá z několika samostatných částí, nebolí a není na něj žádná náročná příprava.

Léčba urologických potíží musí být zvolena podle konkrétního typu poškození a její průběh musí být pravidelně monitorován. Nutnou a samozřejmou součástí péče o pacienty s inkontinencí moče jsou pomůcky při úniku. Tedy pleny, savé podložky, vložky, v případě mužů pak kondomové urinály (jímače unikající moče). Vše může a měl by ošetřující lékař (praktický lékař, urolog či gynekolog) předepsat na poukaz, který lze uplatnit v kterékoli lékárně.

MUDr. Jana Volná, RS centrum VFN

Videopřednáška MUDr. Ivana Obhlídalová

Sexuální poruchy u RS aneb možnosti řešení tu jsou

Videopřednáška MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. Urologická klinika VFN

Urologické problémy pacientů a pacientek s RS

Videopřednáška Mgr. Klára Novotná – RS centrum VFN

Cvičení pánevního dna pro pácienty a pacienty s RS I.

Videopřednáška Mgr. Klára Novotná RS centrum VFN

Cvičení pánevního dna pro pácienty a pacienty s RS II.

Umělé oplodnění

Pacientky či pacienti s RS nemají proti ostatní populaci zvýšený výskyt problémů s početím dítěte. U mužů s RS nejsou rizika v rámci metody IVF žádná. Nicméně cytostatika, která se v terapii RS stále ještě užívají jak ve formě tabletové, tak infuzní, mohou snižovat plodnost. Některá cytostatika mohou vést až k neplodnosti, proto je vhodné před zahájením této léčby konzultovat svého lékaře a ev. zvážit možnost zmrazení zárodečných buněk (vajíček nebo spermií).

U žen trpících RS, a které hodlají podstoupit umělé oplodnění, je doporučeno, aby byla pacientka 6–12 měsíců bez ataky a aby byla celkově stabilizovaná, optimální je i to, aby byl stacionární nález na MR mozku. V rámci IVF u žen je používána hormonální stimulace, která může vyvolat zhoršení stavu ev. ataku RS. Toto riziko stoupá při opakování stimulačních cyklů. Dle literatury se preferuje v rámci stimulačních schémat podávání antagonistů GnRH před agonisty GnRH (podávaný hormon – gonadotropin releasing hormon).

MUDr. Jana Volná

Sexualita

Možné příčiny problémů:
 • zánětlivé změny v mozku a míše
 • symptomy RS jako únava, křeče v nohou nebo inkontinence stolice i moči
 • duševní zátěž
I když se sexuální problémy objevují u pacienta opakovaně, je důležité, aby hovořil se svým partnerem. Je řada možností, jak sexuální problémy řešit. Muži s poruchami erekce může pomoci urolog mechanickými pomůckami a speciálními léky. Ženám, které trpí nedostatečným zvlhčením pochvy, pomůže používání lubrikačního gelu. Ženy mohou trpět těmito symptomy:
 • snížená citlivost v oblasti pochvy a klitorisu
 • snížená vlhkost pochvy
 • problémy dosáhnout orgasmu
 • někdy nepříjemné pocity v oblasti pochvy a klitorisu
 • ztráta libida
Muži mohou trpět těmito symptomy:
 • poruchy nebo ztráta erekce
 • snížená citlivost penisu
 • poruchy nebo ztráta ejakulace
 • ztráta libida
Erektilní dysfunkce (porucha erekce) je definována jako trvalá neschopnost dosažení a udržení erekce penisu dostatečné k uspokojení sexuálního styku. Původ erektilní dysfunkce je nejen neurogenní na základě postižení nervových drah, které se na erekci podílejí, ale může jít o hormonální, cévní nebo psychogenní poruchu. Při zjištění potíží by měl být vyhledán urolog a androlog. Vyšetření probíhá formou pohovoru, fyzikálním vyšetřením, laboratorním vyšetřením a ultrazvukem. Léčbou první volby jsou léky, které působí místně (Viagra, Cialis, Levitra), které zajistí až v 80% případů dostatečnou erekci, či lék Uprima. Žádný z těchto léků nehradí zdravotní pojišťovna. Další variantou jsou tzv. podtlakové erektory (vakuové pumpy), které ale mohou být z estetických či finanč. důvodů pro pacienty nevyhovující. Léčbou druhé volby je aplikace tzv. vazoaktivních látek přímo do topořivých těles penisu injekční stříkačkou s tenkou jehlou. Pacient se musí naučit látku aplikovat sám. Proto ji nejprve aplikuje lékař a pak pacient pod dohledem lékaře.Ve výjimečných případech lze podávat také mužský pohlavní hormon – testosteron nebo léky, působící spíše jen jako afrodisiaka. RS a ochrana před početím Ženy s RS nemají zpravidla problém otěhotnět, pokud nepoužívají antikoncepci. U pacientek s RS jsou použitelné všechny druhy antikoncepce. Neexistují žádná doporučení pro omezení plodnosti žen trpících RS. U jednotlivých mužů trpících RS může vzniknout omezená neplodnost, pokud mají problémy s erekcí nebo ejakulací.

Videopřednáška MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., Urologická klinika VFN a 1. LF UK,

Reference:
 • Život nekončí, E. Havrdová, 6/2004
 • Roztroušená skleróza, poruchy močení a erekce, L. Zámečník, K. Novák, Roska 2003
 • www.lebenmitms.at

Přednáška z konference „O RS (ne)jen pro rodinu“ 2021

MUDr. Ivana Obhlídalová - Sexuální poruchy u RS aneb možnosti řešení tu jsou

Dětství

Jen asi 1 % pacientů s RS je diagnostikováno před 10. rokem, v nižším věku jsou o něco častěji postiženi chlapci, k období puberty začínají převládat dívky.
Na rozdíl od dospělých má RS u dětí vyšší aktivitu, ataky se objevují častěji a jsou i agresivnější. Až ¾ pacientů má další ataku hned v prvním roce onemocnění. Proti dospělým však ataky reagují velmi dobře na léčbu a většinou se po zaléčení kortikoidy stav upraví zcela do normy. Prvními projevy RS u dětí bývá nejčastěji zánět očního nervu (jedno či oboustranný), méně často postižení míchy se slabostí nohou, poruchou citlivosti a zhoršení m močení. Jako typické se uvádí postižení mozečku a oblasti mozkového kmene. Proti dospělým může být prvním projevem roztroušené sklerózy epileptický záchvat. Nález na MR mozku je mnohdy velmi dramatický, ložiska zánětu jsou velká, splývavá a i při léčbě se často objevují nové plaky.

Pokud se RS projeví v raném věku kolem 10 let, pak může být spojena se zhoršením paměti, výkonu, jazykových schopností. Většina pacientů udává únavu. Proti dospělým pacientům mají malí RS pacienti zkrácenou dobu do objevení se horšení chůze (čili do sekundární progrese) o zhruba 10let, přibližně se uvádí, že sekundární progrese začíná cca za 20let od prvního příznaku. U dětí není tolik popsána souvislost s očkováním nebo infekcemi jako u dospělých. Určitou roli zde hraje dědičnost, pokud má rodič RS, pak dítě má riziko onemocnění zhruba 2.5%. Nedostatek vitamínu D také může mít souvislost s projevy nemoci.

Léčba dětských RS pacientů probíhá stejnými preparáty jako léčba dospělých, většinou se dávky upravují dle hmotnosti. Jelikož většina léků pro RS pacienty není registrována pro děti, je při zahájení terapie nutno informovat SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Pokud je jakákoliv pochybnost stran diagnózy RS, musí se vyloučit i jiné příčiny postižení mozku a míchy nebo zraku.

MUDr. Jana Volná

Rodina

Nemocný s RS potřebuje během dne dostatečné množství přestávek k odpočinku. Členové rodiny a nejbližší okolí se tomuto faktu musí přizpůsobit a upravit celodenní program. Pacient s RS se musí často vyrovnat se ztrátou samostatnosti, kterou nemůže skrývat.
 
Co mohou rodiče s RS udělat pro své děti:
 • nic neskrývat
 • vysvětlit vše o RS
 • smysluplně je zapojit do denních aktivit

RS může být rizikovým faktorem pro partnerství. Žít jako pár s RS znamená žít s nejistotou. Společné perspektivy a plány se mění, společná přání je třeba přizpůsobit. Může dojít také k výměně rolí v rodině. Může se stát, že domácnost se dvěma výdělky bude mít do budoucna jen jeden výdělek. Pacient může zůstat v domácnosti a zdravý partner musí kromě povolání převzít úkoly v domácnosti a ve výchově dětí. Všední den a životní styl je třeba přizpůsobit pacientovi. 

To má často vliv na intimitu, a proto je třeba hledat nové formy něžností a tělesného uspokojení – další zátěž pro partnerství. Pro oba partnery je důležité, aby se se změněnou životní situací vypořádali a dokázali spolu otevřeně komunikovat.

Reference:

Je mi 30 let. Nemoc RS mám diagnostikovanou 4roky. Mám 8 letého syna. Skončila jsem v PID. Přestávala jsem být v práci jako ostatní i když jsem se snažila a přecházela různé chřipky atd. Začla jsem marodit a najednou mě přestali potřebovat. Jak mi paní doktorka říkala, když jsem nechtěla být doma a léčeti se z chřipek pokud skončíte na vozíku nebo budete ležet v nemocnici na kapačce myslíte, že za vámi někdo z práce přijde? Měla pravdu najednou se všichni obrátili ke mě zády. Je smutné když vás potká nemoc v nepravou chvili a nikdo se za vás nepostaví. Přitom zůstat mezi lidmi je moc důležité. Upadla jsem na rok do hnusné deprese kdy jsem jen ležela a nic nezvládala. Pak si sehnala práci na doma na pc. A začala se pomalu zvedat ode dna. Chodím zas ven užívám si syna. A hlavně je mi moje rodina oporou za co ji moc děkuji. Je mi ted dobře až na únavu ,která mě omezuje někdy. Chtěli bychom miminko ,ale uvažuji zda bych to zvládla. Možná by mi to pomohlo se pořádně vzchopit. Nemoc mi dala to,že si užívám každého dne kdy se cítím moc dobře. Mám skvělou doktorku a kamarádi, už ne tolik ,ale přece jen někdo zůstal. Petra

Hiporehabilitace

Je totiž dlouhodobými průzkumy v zahraničí, ale i u nás, prokázáno, že se jedná o jednu z nejúčinnějších forem rehabilitace. Rehabilitace s pomocí pohybu koně, resp. jeho hřbetu do tří „rovin“. Při jejím dlouhodobém a pravidelném provozování se pak objevují velmi dobré výsledky zvláště u neurologických onemocnění. Především u dětské mozkové obrny a roztroušené sklerózy mozkomíšní.
 
Co je a jak pomáhá paradrezura? Více ZDE

Kontakt: Česká hiporehabilitační společnost
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
www.hiporehabilitace-cr.cz

Dělení:

 • hipoterapie
 • léčebně-pedagogické ježdění
 • sportovní ježdění handicapovaných

Tyto tři „základní okruhy“ se vzájemně prolínají. Jednotlivé koňské „faktory“(např. teplo koně, jeho srst, “mazlení“ a další) na klienty také spolupůsobí. Hipoterapie je léčbou prostřednictvím pohybu hřbetu koně. Je určena k léčbě nejen dětí, ale i dospělých (mnohdy i v pokročilejším věku). Je přitom využíván pravidelný krok koně, který postupně rozhýbe kyčelní kloub, jednotlivé obratle, až po krč. páteř. Zkrátka celý trup, včetně mozkomíšní oblasti. V pohybu jsou svaly i “svalíky“, které žádná jiná rehabilitace, včetně plavání, rozhýbat nedokáže. Na jezdce pak příznivě působí i teplota koně, která je o něco vyšší než u člověka. Může dojít k pozitivní úpravě vylučování, krev. oběhu atd. Viz např. zdrav. důvody ježdění p. prez. T. G. Masaryka (plíce).

Vlastní lekce pak probíhá po dobu asi 20 min. Účast na ni je podmíněna doporučením odbor. lékaře (neurolog, nebo RH-lékař), který by měl být obeznámen, jak s pozitivními účinky hipoterapie-hiporehabilitace, tak s příp. kontraindikacemi (později). Lekci vede zvl. školený fyzioterapeut – fyzioterapeutka. Koně připravuje cvičitel jezdectví. Při lekci je kůň veden za uzdu “vodičem“. Další člen týmu terapeutů může zabezpečovat klienta na koni z boku. Na koně klient nastupuje s pomocí rampy a v koordinaci s pokyny, příp. pomocí ved. týmu. Nutné je použití přilby, příp. dalších pomůcek. Kůňnemá sedlo. Sedí se na dece, s možností přidržení se madel připevněných na tzv. obřišnících (obepínají břicho koně). Hipoterapie, jejímž základem je „správný sed“ (tzv. „v koni), pomáhá především při napřímení páteře, ale i při zlepšení koordinace chůze, stability atd. Významná je rehabilitace i značně spastických svalů např. u vozíčkářů, paréz atd. Je také úspěšná při nácviku řeči a dalších „problémů“. V podstatě je výchozím okruhem hiporehabilitace.

Z dalších okruhů se zde ještě zmíním o sportovním ježdění handicapovaných, které je v současné době již paraolympijským sportem, v němž (paradrezura) mají úspěchy i „Roskaři“ (Atlanta – 1. místo pro Německo, Austrálie…). V ČR se toto jezdectví provádí ve dvou disciplinách: paravoltižiparedrezuře.

PARAVOLTIŽ je v podstatě gymnastika zdrav. postižených dětí (různých diagnóz) na koni. Kůň se pohybuje v kruhu a je cvičitelem vedený v kroku na dlouhém „laně“ tzv. lonži.

PARADREZURA je samostatné vedení koně klientem. Na rozdíl od hipoterapie, kde se „jen“ pasivně „veze“ a v podstatě kůň za něj, nebo s ním „cvičí“. V paradrezuře musí být klient natolik zkušený a zručný, že ovládá koně podle drezurních zásad. Stává se jezdcem, „řídícím“ koně dle zadání úloh na „drezurním obdélníku“ – jízdárně. Jezdec již cíleně zapojuje své svaly (i nohou) tak, aby „zajel“ úlohy, určené ve stupni jeho zdrav. klasifikace. Nebo pod odhledem cvičitele/ky jezdí to, „na co má“ a na čem se dohodnou. Třeba i ve volné přírodě, pokud jsou vhodné podmínky a je max. sníženo riziko pádu apod. Již 4 „Roskaři“ z Rosky Praha v posledních 7 letech získali řadu předních míst nejen na region. závodech a cenách, ale i mistr. titulů ČR za JK Kvítek, O. S. Bucephalos a JO TJ Orion Praha.

ROSKA PRAHA v návaznosti na své celoroční aktivity (rehabilitačního charakteru zvláště), zajišťuje hiporehabilitaci prakticky ve všech okruzích. Nemocní RS na základě lékař. doporučení a dalších podmínek, uvedených v „Celoroční informaci“, vydané počátkem každého roku, se mohou přihlásit na průběžnou hiporehabilitaci, prováděnou v r. 2005 na čtyřech pražských lokalitách (v závorce uved. termín zahájení „ježdění“ v r. 2005):

 1. Hiporehabilitační středisko socioterapeutické farmy Psychiatrické léčebny Praha 8 – Bohnice(březen – možný hromadný odvoz mikrobusem)
 2. Jezdecký oddíl TJ Orion Praha 4 – Braník (18. 01.)
 3. Jezdecký klub Počin v Ráji, Praha – Dolní Počernice (04. 01.)
 4. TIS – Nezávis. sdruž. přátel přírody, Hucul – Club Praha 5 – Zmrzlík (07. 01.)

Další možností, jak si prožít hiporehabilitci „na plno“ a každodenně, jsou hiporekondiční pobyty, plánované jako týdenní pobytové akce mimo Prahu, v přírodě, s programem, jehož náplní je, vedle intenzivní hiporehabilitace, pojímané většinou jako hipoterapie, též cvičení na bázi jógy a dalších „cvíček“, přednášek nejen o hipoterapii, ev. výletů do okolí, spol. akcí atd. Většinou se vše točí kolem koní. Samozřejmě je tu plná penze a doprava na a z místa pobytu.

Tak co říkáte? Chcete si také zlepšit svůj zdrav. stav? Neváhejte? Hipoterapie sice není všelék; vyžaduje pravidelnost. Pak ale máte naději, že se dostaví výsledky. Můžete se i zabavit. Zkuste se přihlásit, či alespoň získat bližší informace… Třeba máte i na sportovní jezdectví!

Miloslav Mlčkovský, vedoucí hiporehabilitace Roska Praha.

Danceterapie

Taneční pohybová terapie pro lidi s roztroušenou sklerózou mozkomíšní probíhá jednou týdně. Mohou se ji účastnit všichni zájemci bez ohledu na rozsah postižení i lidé, kteří mají zájem o pohyb a nemají žádné zdravotní problémy.

Jedná se především o pohyb s hudbou, která pomáhá při vedení pohybu, řízení dechu a vlastní inspiraci. Soustředíme se na procvičení všech částí těla, dechová cvičení, relaxaci a odstranění svalových dysbalancí. Využíváme prvky z jógy i tchai-ti. Kromě vlastních cvičení zařazujeme do terapeutických hodin i nácvik pohybových skladeb, které napomáhají nejen k procvičení jednotlivých částí těla, ale i paměti. Jedním z našich cílů je i předvádět naše výsledky veřejnosti.

V poslední době zařazujeme do terapeutických hodin i poznatky získané na studijní stáži v Kanadě. Jedná se především o prvky z taneční terapie a školy chůze.

Z našich předběžných vědeckých výsledků vyplývá, že pravidelný pohyb s hudbou a setkávání s lidmi s podobnými problémy pozitivně ovlivňuje psychickou i fyzickou kvalitu života, stabilitu a přibližuje výsledky spirometrických vyšetření normám běžné populace.

Mgr. Marcela Zálišová, tel. 736 64 18 88 e-mail: zalisova@seznam.cz

Dobrý den, 8 let trpím RS je mi 31 let a zatím jsem plně pohyblivá (kromě attak). Chtěla bych doporučit svým spolupacientkám orientální tanec (nazývaný též břišní). Tanec posiluje mou psychiku a myslím, že je i výborný pro uvolňování a rozpohybování nejrůznějších svalových partií těla (včetně pánevního dna).

Přeji vše dobré sklerotička Dája

Ergoterapie

Cílem ergoterapie je pomoci udržet pacientům soběstačnost ve všech běžných denních činnostech (jako je oblékání, jídlo, hygiena, zvládání domácnosti apod). Pokud nelze tyto aktivity zcela zlepšit poskytuje ergoterapeut poradenství ohledně vhodných kompenzačních strategií, jak si činnost usnadnit, případně jaké vhodné kompenzační pomůcky využít. Ergoterapeut také může díky své znalosti kompenzačních pomůcek poradit také s výběrem vhodné pomůcky pro usnadnění mobility např. vhodného vozíku apod. V případě pacientů s RS je dalším významným cílem ergoterapie (společně s fyzioterapeutem) pomoci při zvládání únavy.

Kognitivní rehabilitace

Závažnost obtíží je individuálně různá od mírné až po závažnější poruchy. V každém případě je pro pacienty s RS vhodné trénovat své kognitivní funkce stejně jako trénují své svaly, protože čím více je mozek používán, tím je výkonnější a lépe funguje. Trénink zároveň funguje do určité míry jako prevence obtíží. Na kognitivní funkce má pozitivní vliv i pravidelné cvičení. Vhodné je ho doplnit pak kognitivním tréninkem, což může být různé luštění křížovek nebo hlavolamů, učení se novému jazyku a podobně. V dnešní době je již pro neurologické pacienty v češtině dostupný PC program, který je přímo na trénink kognitivních funkcí zaměřen. Odkaz: http://mars.brainjogging.cz