Search
Close this search box.

Myasthenia gravis

Důsledkem toho je, že se nemůže uskutečnit přenos mezi nervem a svalem. Pacienti trpí unavitelností a slabostí. V počátečních fázích onemocnění se některé příznaky dokonce roztroušené skleróze podobají. Blíže na webových stránkách www.myastheniagravis.cz (Pokračování textu…)

Menopauza

Hormonální substituční terapie nenese u RS pacientek zvláštní rizika, opět záleží na gynekologovi. Po menopauze je vhodné snížit dávky kortikoidů na minimum pro zvýšené riziko osteoporózy a metabolických onemocnění.

MUDr. Jana Volná

Lázně

Lázeňskou péči pro pacienty s RS doporučuje lékař-neurolog nebo rehabilitační lékař a na základě jeho zprávy potom praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči, který musí dále schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. V návrhu je napsané konkrétní lázeňské místo, o které pacient žádá.

Pro pacienty je možná komplexní lázeňská péče (zdravotní pojišťovna hradí procedury + stravu + ubytování) nebo příspěvková (zdravotní pojišťovna hradí pouze procedury). Při komplexní lázeňské péči je pacient po dobu pobytu v lázních v pracovní neschopnosti, protože se jedná o léčbu ve zdravotnickém zařízení.

Schválený návrh lázeňské péče je zaslán přímo do lázní, které pak určí pacientovi den nástupu (pokud se předtím na konkrétním datu nedomluví).

Lázeňské procedury

  • Vodoléčba Vodoléčba ve formě různých koupelí v minerálních vodách, perličkách nebo vířivkách představuje značnou část lázeňských procedur. Díky příznivému působení minerálních vod dochází k lepšímu prokrvení a uvolnění svalů a měkkých tkání. Jednotlivé lázně mají různé typy minerálních vod a tak se mohou ve svém dalším léčebném působení mírně lišit.
  • Masáže Masáže jsou velmi oblíbenou lázeňskou procedurou, ať již jako klasická masáž, reflexní masáž nebo ve formě podvodní masáže, kdy dochází k promasírování svalů pomocí tlaku vody. Masáže napomáhají uvolnění svalů, ale pokud nejsou doplněny aktivním cvičením, je jejich efekt malý a krátkodobý.
  • Individuální cvičení Individuální cvičení s fyzioterapeutem by mělo být hlavní léčebnou strategií pro pacienty s RS. Fyzioterapeut na základě vyšetření a individuálních obtíží pacienta vybere a naučí pacienta vhodné cviky, které by si měl pacient cvičit i po odjezdu z lázní pro udržení dlouhodobého efektu.
  • Skupinové cvičení Skupinové cvičení může probíhat s využitím různých pomůcek, jako jsou velké nebo malé cvičení míče, pružné gumy apod. Mnohé lázně také nabízejí skupinové cvičení v bazénu, které je vhodné pro pacienty s poruchou rovnováhy, protože voda je pomáhá nadnášet a zároveň klade pohybu odpor a pomáhá tedy posilovat oslabené svaly.
  • Další procedury Další lázeňské procedury mohou zahrnovat elektroléčbu, magnetoterapii, ultrazvuk, laser, solux, zábaly, oxygenoterapii (inhalaci kyslíku), klimatoterapii (využití místního příznivého klimatu a okolního terénu pro individuální procházky pacienta).

Více o předpisu lázeňské péče: http://www.lecebne-lazne.cz/cs/pro-klienty/jak-do-lazni/prostrednictvim-zdravotni-pojistovny

Více o všech lázeňských zařízeních v ČR najdete na http://www.lecebne-lazne.cz/cs/prehled-lazni

Zpracovala: Mgr. Klára Novotná, www.msrehab.cz

Pro pacienty s diagnózou RS je možná lázeňská léčba v těchto zařízeních:

Adresa: Lázně LeopoldovSmraďavka 416, 687 08 Buchlovice

  • Telefon: +420 572 595 118
  • Email: info@lazneleopoldov.eu

Adresa: Měšťanská 140, 695 04 Hodonín

Adresa: T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Adresa: Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

Společnost Imperial a.s. U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary

Bohemia Lázně a.s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary

Lázeňský hotel Thermal, I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary

Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, 360 01 Karlovy Vary

Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 13, 360 01 Karlovy Vary

Vojenská léčebna Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 7, 360 01 Karlovy Vary

Adresa: Lázně Darkov, a.s., Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná-Hranice

  • Telefon: 596 372 211
  • Email:  info@darkov.cz
  • www.darkov.cz 

Adresa: Hýlov 24, 742 84 Klimkovice

Recepce: tel.: 556 422 111 
Přijímací kancelář: tel.: 556 422 105
Fax: 556 420 316

E-mail: info@sanklim.cz
web: www.sanatoria-klimkovice.cz

Procedury: Koupele: jodové, perličkové, bylinné, s přidáním CO2, Hubbardovy, zábalové a další; Masáže: klasické, reflexní, podvodní, skotské střiky; Speciální léčebný tělocvik: individuální, skupinový, skupinový v bazénu, posilovna, hippoterapie pro děti a další.

Eletroléčba: diadynamik, laser, galvanizace, krátkovlnná diatermie,magnetoterapie a další; Zábaly: peloidní, parafinové, kryoterapie.

Ostatní procedury: inhalace individuální a skupinová, finská sauna, plynové injekce, psychorelaxace, individuální psychologická péče a další.

Adresa: Lázeňský dům Perla, Břeclavská 700, 691 44 Lednice

Recepce – rezervace pobytů

Adresa: Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium MIRAMARE, s.r.o, Pod Kamennou 1009, 763 26 Luhačovice, Česko

Adresa: Ostrožská Nová Ves 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Adresa: Slatinice č. 29, 783 42 Slatinice

Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice v Čechách

Vojenská lázeňská léčebna Teplice, Svatopluka Čecha 2, 415 01 Teplice

Adresa: Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny

Adresa: Vráž 1, 398 32 Stará Vráž

PŘEDNÁŠKA MUDr. Tomáš Bauko, 2020

Lázeňská léčba u RS:

Kouření

Kouření zdraví zkrátka neprospívá. Obecně je známo, že kouření je rizikem rakoviny plic a jiných typů nádorů, urychluje proces kornatění tepen, je proto rizikovým faktorem srdečních infarktů nebo mozkových příhod, kuřáci trpí častěji chronickým zánětem průdušek a rozedmou plic. Kouřením se dostává do plic a do krevního oběhu řada toxických látek, které tělo musí zneškodnit, spouští se tak kaskáda zánětlivých procesů.

RS, kde autoimunitní zánět je primární příčinou nemoci, tak může být kouřením potencována. Byly provedeny samozřejmě i studie o tom, jak kouření ovlivňuje roztroušenou sklerózu. Kouření je považováno za stejný rizikový faktor k vyvolání RS jako nedostatek vitamínu D či EB virus a infekční mononukleóza, a to zejména u dospívajících až do věku 26 let.

Bylo prokázáno, že aktivní kouření zkracuje dobu do sekundární progrese a také to, že exkuřáci mají aktivitu nemoci dle MR mozku srovnatelnou s nekuřáky, proto přestat kouřit může příznivě ovlivnit průběh a aktivitu RS. Zatím nebylo potvrzeno, že by kouření matky v těhotenství zvyšovalo riziko plodu pro RS. Nikotin v cigaretách zřejmě sám o sobě škodlivý není, jak dokladuje např. jedna švédská studie, ve které byl tabák šňupán, dokonce takto aplikovaný nikotin by mohl mít na imunitní systém příznivý vliv a snižovat riziko vzniku RS.

Na internetu jsou publikovány výsledky mnoha studií stran kouření u RS, ale pokud chce pacient aktivně ovlivnit svůj přístup k léčbě, odložení cigarety může být prvním krokem.

MUDr. Jana Volná

PŘEDNÁŠKA Prof. E. Králíková, 3. interní klinika VFN, Kouření a RS

Infekce

Některé virové infekce jsou považovány samy o sobě za riziko vzniku RS, zejména EB virus, nebo herpetický virus HHV-6. Opakovaný výsev oparu (HSV-1) může také potencovat průběh RS a je proto vhodné infekci léčit. Infekce s horečnatým průběhem příznaky RS zhoršují, zhoršení je většinou přechodné a odezní po vymizení teplot a po zaléčení zánětu antibiotiky.

Velmi častým zdrojem bakteriálních infekcí u pacientů s RS jsou močové cesty, infekci je možno vyloučit vyšetřením moči na bakteriologii, toto vyšetření je dostupné u každého praktického lékaře. Močové záněty u řady pacientů probíhají zcela bezpříznakově!

Některé virové infekce mohou být v kombinaci s moderní léčbou RS velmi nebezpečné. Typickým příkladem je léčba monoklonální protilátkou natalizumab. Pacienti, kteří jsou nosiči JC viru (více jak polovina populace) mají po 2 letech terapie natalizumabem (zejména pokud dříve užívali imunosupresiva) vysoké riziko vzniku zánětu mozku – progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Také fingolimod by u pacientů, kteří dosud neprodělali plané neštovice (způsobené VZV virem), mohl vyvolat zánět mozku, proto je doporučeno pacienty před léčbou fingolimodem vyšetřit na protilátky proti VZV ev. je přeočkovat. Imunosupresiva jsou v léčbě RS stále hojně užívána, tyto léky snižují imunitní odpověď a proto zvyšují náchylnost organismu k infekcím, záleží na dávce a způsobu podání léků. Kortikoidy mohou také snižovat odolnost vůči infekcím. Před podáním vyšších dávek kortikoidů nebo cytostatik je vhodné vyloučit aktuálně probíhající zánět. Při opakovaných infekcích doporučujeme kontaktovat imunologa a ev. vyšetřit podrobněji některé imunitní složky nebo konzultovat možnosti léčby stran prevence infekcí. Antibiotika mohou být podávána stejně jako u jiných pacientů, nejsou popisovány žádné typické nežádoucí interakce s dlouhodobou léčbou RS.

Pacienti s RS by se měli vyhýbat jasným zdrojům nákazy, zejména v době virových epidemií např. chřipky. Pokud je pacient nakažen, pak je nutno infekci důsledně léčit, v případě viróz je dostačující klid na lůžku a symptomatická terapie např. stran horečky. Základním pravidlem by pro pacienty mělo být, že každý infekci je třeba důsledně doléčitVolně prodejné léky stimulující imunitu nelze pro pacienty s RS doporučit, vždy je vhodné konzultovat ošetřujícího lékaře.

MUDr. Jana Volná

Kniha “U PIVA SE NEMLUVÍ”

Na 68 stranách předkládá Marek Blažíček propletené lidské osudy a nechá čtenáře nahlédnout i do vlastní hlavy. Také poznáte jeho slečny a kamarády a s velkým kufrem se vydáte na výlet…

Je to vtipné a Marek nešetří ani sebeironií. Tuší ale (a čtenář s ním), že ho realita dožene. Chuť žít i absurdita. Touhy, vášně, události… A opakovaná snaha proměnit myšlenku a chtění v čin. Podstatnou částí knihy je výtvarný doprovod Jana Netolického, který spoluutváří atmosféru plnou lidských karikatur a pokroucené skutečnosti… Křest knihy bude v úterý 27. listopadu večer v pražském Cross Clubu. Více v události na Facebooku

Nová pravidla pro úhrady zdravotnických prostředků

Senát Parlamentu ČR dnes schválil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

„Apeloval jsem na kolegy v Senátu, že jde o prioritu, která má velký význam pro pacienty – a oni moji výzvu vyslyšeli. Věřím, že pan prezident novelu podepíše co nejdříve, aby mohla vejít v účinnost hned od začátku příštího roku, jak je potřeba,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová úprava zákona zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.

„Pacienti se dočkají celé řady pozitivních změn. Zpřesněním právní úpravy budou mít plně hrazeno větší spektrum zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Přijetím novely navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců v řádu stovek milionů korun, která by v opačném případě nastala,“ řekl ministr Vojtěch.

Stávající způsob úhrad zdravotnických prostředků totiž přestane platit posledním dnem letošního roku v důsledku nálezu Ústavního soudu, podle kterého nebyla dosavadní pravidla zcela transparentní a měla prokorupční potenciál.

Klíčovou přílohou novely je seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady.

„Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako doposud. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou mnohem rychleji,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Každoroční aktualizaci kategorizačního stromu bude provádět Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Senátem schválená verze zákona obsahuje také zvýšení úhrady u mechanického vozíku, který je předepsán současně s exteriérovým elektrickým vozíkem, a to z 16 100 Kč na 20 000 Kč, a stejně tak stanovení úhrady pro opravy vozíků, které zůstávají ve vlastnictví pojištěnce.

Rovněž byl dříve Poslaneckou sněmovnou schválen návrh vedoucí ke snížení limitu započitatelných doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na 500 Kč ročně.

Novela zákona bude nyní předána k podpisu prezidentovi republiky. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2019.

Zdroj: helpnet.cz

Epilepsie

Epilepsie postihuje asi 2–3% pacientů s RS.

Epileptický záchvat může být prvním projevem RS, u většiny nemocných se objevuje až po stanovení diagnózy. V dalším průběhu nemoci se mohou epileptické záchvaty vyskytovat během atak, ale vliv epilepsie na průběh RS se neprokázal.

Většina RS pacientů reaguje na léčbu antiepileptiky velmi dobře, jenže někteří pacienti mohou být k této léčbě rezistentní. Při užívání antiepileptik je třeba dát pozor na vedlejší účinky, mohou totiž napodobit ataku. Během antiepileptické léčby může dojít ke zvýšení jaterních testů nebo ke snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček, proto je vhodné pravidelně jejich stav kontrolovat. Interakce mezi antiepileptiky a DMD nejsou známé, nedoporučuje se však podávat DMD pacientům, kteří odpovídají špatně na léčbu antiepileptiky a mají časté záchvaty.

Více o epilepsii naleznete na http://www.clpe.cz/