Search
Close this search box.

Fyzioterapie

Fyzioterapeut je odborník, který Vám může pomoci při nejrůznějších pohybových obtížích. Na základě vyšetření Vašich pohybových možností Vám poradí vhodné cviky pro posílení oslabených svalů a ukáže, jak protáhnout svaly zkrácené. Doporučí vhodnou pohybovou aktivitu a může pro Vás sestavit cvičební tréninkový plán na domácí cvičení. Také umí poradit s výběrem vhodných pomůcek na cvičení nebo doporučí vhodné kompenzační pomůcky.

Fyzioterapeuti cvičící s pacienty s neurologickým onemocněním používají v rámci individuální terapie různé cvičební techniky založené na neurofyziologickém podkladě:

 • Vojtova metoda (reflexní lokomoce)
 • metoda manželů Bobathových (Bobath koncept)
 • proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF, Kabatova metoda)
 • DNS-dynamická neuromuskulární stabilizace (cvičení ve vývojových řadách podle prof. Koláře)
 • sensomotorika
 • spirální dynamika (Spiraldynamik)
 • metoda R.Brunkow

Dále jsou využívány pro uvolnění přetížených svalů měkké a mobilizační techniky.

Součástí fyzioterapie jsou i různé typy pohybového tréninku. Pro pacienty s RS je nejčastěji odborníky doporučován aerobní trénink, posilovací trénink, případně jejich kombinace. 

Další informace:

Zpracovala: Mgr. Klára Novotná, www.msrehab.cz

Rehabilitace

U pacientů s diagnózou RS mohou být přítomné různé typy obtíží, které jsou u každého pacienta velmi individuální a také mohou být v čase různě proměnlivé. Pro ovlivnění těchto různých obtíží je potřeba, aby rehabilitace probíhala v rámci multidisciplinárního týmu odborníků.

Součástí neuro-rehabilitačního týmu jsou:

 • rehabilitační lékař nebo neurolog se znalostí rehabilitační problematiky (předepisuje vhodné rehabilitační procedury, konzultuje zdravotní stav)
 • fyzioterapeut poskytuje poradenství ohledně vhodného cvičení na doma, v rámci individuální fyzioterapie cvičí s pacientem cviky na uvolnění, posílení, zlepšení rovnováhy. V rámci skupinového cvičení vede lekce zdravotního cvičení, aerobního tréninku, posilovacího tréninku a případně i dalších forem cvičení. Cvičení je vždy uzpůsobeno aktuálním potřebám pacienta.
 • ergoterapeut se zabývá především funkcí ruky, dále nácvikem běžných denních aktivit pacienta (péče o sebe, oblékání, jídlo, hygiena). Může poradit vhodné strategie pro zvládání únavy a vhodné pomůcky pro usnadnění denních aktivit při zhoršené funkci ruky.
 • logoped pomáhá pacientům, kteří mají potíže s řečí nebo s polykáním
 • protetik (v případě potřeby zhotoví individuálně upravené kompenzační pomůcky, jakou jsou např. ortézy na nohu)
 • sociální pracovník pomáhá při vyřízení žádosti na speciální pomůcky, poskytuje poradenství ohledně přiznání příspěvku na péči, na mobilitu a dalších příspěvků, poradí při vyřízení invalidního důchodu. Jeho úkolem je také poradenství o možných formách osobní asistence a dalších sociálních službách.
 • zdravotní sestra poskytuje rehabilitačně ošetřovatelskou péči, edukuje pacienta a jeho rodinu např. o problematice cévkování, prevence dekubitů a možnostech zvládání bolesti.
 • (neuro)psycholog nebo psychoterapeut pomáhá rozpoznat a řešit emocionální a psychosociální problémy, které vyplývají z diagnózy roztroušená skleróza, dále pomáhá se zvládáním symptomů onemocnění. Dále může pomáhat při řešení rodinných nebo jiných osobních problémů.

Pro rehabilitaci v neurologii je typický ucelený přístup k pacientovi, kdy se řeší pacientovi obtíže komplexně s přihlédnutím k jeho životní situaci a sociálnímu zázemí. Dalším důležitým prvkem je včasné zahájení rehabilitace a její dlouhodobý průběh. Pacient se tedy s rehabilitací více či méně v závislosti na svých potřebách potkává stále. Rehabilitační strategie vždy vychází z konkrétních individuálních potřeb pacienta.

U pacientů s RS se využívá rehabilitace ve formě ambulantní, kdy pacient dochází na rehabilitaci z místa svého bydliště zpravidla 1 až 2krát týdně nebo forma pobytová (na lůžkovém oddělení rehabilitace, v rehabilitačním ústavu nebo v lázních). Výhodou pobytové formy, která zpravidla trvá 2 až 4 týdny je, že díky intenzivnějšímu cvičení může dojít k výraznějšímu pokroku v terapii. Pro některé pacienty s větším pohybovým omezením však může být více procedur a cvičení za den příliš náročné.

Vzhledem k tomu, že u pacientů s RS je doporučováno pravidelné cvičení několikrát týdně pro udržení kondice, je vhodné vyhledat si vhodného rehabilitačního odborníka se znalostí problematiky RS blízko svého bydliště.

Kontakty na odborníky můžete najít na adrese: www.msrehab.cz

Zpracovala: Mgr. Klára Novotná, www.msrehab.cz

PŘEDNÁŠKA Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová
Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy

PŘEDNÁŠKA Mgr. Klára Novotná
Jak si společně zacvičit, jak si společně ulevit

Psychika pacienta

Je-li partnerský vztah primárně neuspokojivý, je RS nezřídka pokládána za příčinu všech emocionálních, partnerských a sexuálních problémů. Může následovat odloučení nebo rozvod, což je pravděpodobnější, když je RS postižena žena.

RS způsobuje mnohdy u mužů i žen sexuální dysfunkci. S tímto faktem by měli být seznámeni nejen pacienti, ale i jejich partneři. Odborná pomoc je zde nezbytná.

Běžným jevem ve vztazích lidí s roztroušenou sklerózou je agresivita, ať již vyjadřovaná přímo či nepřímo. Pacienti mnohdy nedokáží vyjádřit pocity vzteku, zvláště jsou-li závislí na partnerovi a obávají se odmítnutí, nebo jestliže se jejich zdravý partner cítí vinen. Potlačování pocitů vzteku nebo viny může vytvářet neupřímnou atmosféru mezi partnery. Pravděpodobný je také výskyt manipulací a „hraní her“.

Také děti na sebe začínají neadekvátně upozorňovat, jsou-li jejich potřeby zanedbávány; roztroušená skleróza by jim měla být vysvětlena na úrovni přiměřené věku. Některé děti se naučily pocitům viny, ať již proto, že se pokládají za příčinu pacientovy roztroušené sklerózy, nebo že cítí, že jsou nadbytečným či nechtěným břemenem. Některé děti nalézají kompenzaci v zapojení se do péče o nemocného rodiče.

V posledních letech výzkumy potvrdily častý výskyt zasažení kognitivních schopností roztroušenou sklerózou. Příklady frustrací:

 • „Nechce chodit ven, do společnosti a nesnáší změny. Stále se dívá na televizi a nemá zájem seznamovat se s novými lidmi.“ Zdravotní sestra
 • „Nejsem schopen kontrolovat své pocity. Snadno se rozpláči a někdy se naopak směji v nevhodnou dobu. Je to velmi zahanbující, nikam nemůžu jít. Myslím si, že na moji ženu je toho již moc.“ Muž RS
 • „Je tak popudlivá a nedokáže pochopit, jak mě to unavuje. Již tři roky jsem neměl klid, ani si už nepamatuji, kdy jsem naposledy spal celou noc.“ Manžel ženy s roztroušenou sklerózou
 • „Stal se z něho sobec, je tvrdohlavý a často se hádá – není to člověk, kterého jsem si vzala. Velmi snadno se rozčílí, před několika dny uhodil holí našeho syna. Když ale přijde zdravotní sestra, je usměvavý a povídavý – jako Jekyll a Hyde, jestli někdy někdo takový byl!“ Manželka muže s roztroušenou sklerózou

Osoby v takto složitých a stresujících vztazích potřebují pravidelný odpočinek od sebe navzájem. Oddechové programy, adaptované bydlení, pomůcky usnadňující mobilitu spolu s dobře vyškoleným personálem léčebných programů a celodenním pečovatelským servisem mohou pomoci pacientům i ošetřovatelům tyranizující nároky onemocnění roztroušenou sklerózou omezit.

Skutečnost, že roztroušená skleróza může být příčinou nežádoucích psychických příznaků a neúnosně vyčerpávat zbylé členy rodiny, je nedostatečně brána v úvahu. Lidé s roztroušenou sklerózou, jejich partneři a děti se často cítí provinilými, nepochopenými, izolovanými a bez pomoci svého okolí.

Lékaři musí zajistit, aby všichni členové rodiny pochopili, že nemoc samotná může pacientovi způsobovat problémy s koncentrací pozornosti, pamětí, vyjadřováním emocí a sebekontrolou.

Kontakt na odborníka

Přednáška z konference „O RS (ne)jen pro rodinu“ 2021
Sexuální poruchy u RS aneb možnosti řešení tu jsou

Psychoterapie a roztroušená skleróza

Rozhovor podcast: Jak si „vyrobit“ endorfiny
S psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem, CSc.

Článek: Jak žít s RS? Jak vidět to, co v životě chceme?
S psychoterapeutkou Karin Emily (Řehákovou)

S většími či drobnějšími obtížemi v oblasti psychiky či mezilidských vztahů se ve svém životě potýkal užkaždý. Když si člověk zlomí nohu, málokdy se stane, že by si podomácku vyráběl sádru, přikládal dlahy, překonával bolest – lepší je vypravit se na chirurgii a nechat se odborně ošetřit. Když se začne něco lámat a bolet na duši, bývá to trochu jiné. S něčím si umíme pomoci sami s pomocí své osobnosti, předchozích zkušeností s podobnou situací nebo za podpory blízkého okolí. Občas se stane, že je problém neznámý nebo tak velký, že obvyklé postupy nestačí a člověk se ho pokouší řešit nahodile, dalo by se říci systémem pokus – omyl. I to samozřejmě funguje, ale ne vždycky. Potíž se pak vleče, je únavná, frustrující, může se dotýkat i dalších lidí. Přesto má mnoho lidí v takovém okamžiku vnitřní nechuť při pomyšlení na návštěvu odborníka.

Důvodu je zpravidla více. Prvním z nich je fakt, že v dnešní době je nemocné či zraněné tělo stále společensky přijatelnější než nemocná či zraněná duše.Hodně z nás vnímá konzultaci s psychologem jako něco nedůstojného, nepatřičného, nepotřebného – také jako něco, co je jasným znamením a potvrzením, že jedinec „není normální“. Za druhé je tu pochopitelný pocit, že psychika je intimnější součást člověka než třeba bolavý zub a vysoký tlak. Hovořit o ní nebývá tak snadné a lehce potom vítězí tradiční Gottovo „To musím zvládnout sám“. A za třetí tu máme obraz psychologa v očích veřejnosti, který je bohužel plný mýtů. Ani se tomu nedivím – ten obraz je z největší části tvořen tiskem, filmovou produkcí nebo popularizačními publikacemi. Pod pojmem psycholog si lidé vytváření nejrůznější představy, odstup způsobuje i pocit, že „to na nás pozná“. Když už se však rozhodneme požádat ho o pomoc, o radu, vzbuzuje psycholog veliká očekávání. Velká část veřejnosti přijímá psychologa bez jeho omezení, což je škoda. Předpokládá, že je schopen poradit si takřka se vším, je k tomu vzdělán a jednoduše předloží jednoznačné řešení. Jen málokdo si je ochoten připustit, že psycholog za něj nic nevyřeší, že může být pouze nápomocen při hledání jeho vlastní cesty k řešení a překonání problému.

Člověk je bytost společenská, o tom není sporu, a z toho plynou určité zákonitosti. Zároveň je každý z nás neopakovatelná individualita, což znemožňuje postupovat podle pevně daného, zaručeně fungujícího receptu. Co je tudíž dobré si uvědomit? Ve spolupráci s psychologem je důležitý vzájemný vztah a upřímnost. Sebelepší odborník těžko pomůže někomu, kdo si nechce nechat pomoci. Psycholog je jenom člověk, se svými přednostmi i nedostatky. Může nám být sympatický, ale i naopak – stejně tak i my jemu. Vždy je možné odejít, najít jiného odborníka, říci ne, nesouhlasit. Psychologova pomoc nespočívá v tom, že člověka soudí nebo se ho snaží lidově řečeno nachytat na švestkách. Neposuzuje, zda je naše bolest „oprávněná“ či ne. Pojmenování dějů, stavů a věcí je pouze prvním krokem. Pak je podstatné vědět, že každá změna prochází dalšími fázemi a každá z nich potřebuje svůj čas. Na místě je snaha i trpělivost.

Není žádnou novinkou, že roztroušená skleróza přináší i psychické obtíže a příznaky – jako je zejména deprese, různé poruchy emoční regulace a kognitivní poruchy (poruchy paměti, soustředění, pozornosti, rozhodování aj.). Obecně se dlouhodobější psychické obtíže odráží i po fyzické stránce. Jejich terapie je rozhodněv zájmu celkové léčby RS. Psychika velmi úzce souvisí s činností nervového a imunitního systému. Deprese, úzkost, stres a negativní emoce mají negativní vliv na centrální nervový systém a rovněž snižují schopnost imunity ohlídat případného vetřelce. Nehledě k tomu, že psychické problémy se jen málokdy dotýkají pouze toho, kdo jimi trpí.

Špatná nebo nepříjemná zkušenost s jedním psychologem neznamená, že všichni další jsou beznadějné případy. Lidsky pochopitelný je i pocit, že můj problém je takový, že mi s ním stejně psycholog nepomůže. Ale nevyplatí se hledat a alespoň to zkusit?

Mgr. Jana Dušánková, MS centrum VFN Praha

Mám RS ve značně pokročilém stadiu. Diagnostikovánu 6 let,ale je to zřejmě delší dobu,když jdu zpátky příznaky byly dříve, ale nevšímala jsem si jich. Jsem nucena být již 6 měsíců v PID. Velice těžce to nesu, nejsem schopná se s tím srovnat. Pracovala jsem jako zdravotní sestr ve FN Motol 23 let a nyní jsem v roli pacienta.Je to naprosto odlišně postavení a dosti depresivní. Můj 16-letý syn mi závidí, že jsem doma a od manžela slýchám řeči o tom, že on chodí do práce a já jsem doma, takže proč by mi měl s něčím pomáhat. Velice špatně chodím, ale,když mu řeknu, že je mi dnes o málo lépe a že bychom mohli třeba někam jít, odpoví-jsi nemocná tak buď doma. V podstatě jsem naprosto izolovaná v bytě, musím jen jednou denně se psem, jinak jde manžel, nebo syn. A manžel pak stejně odejde do hospůdky za kamarády, každý den. Myslím, že snad proto, aby nemusel být se mnou a vyslechnout mně, někdy. Protože si myslím, že by člověk měl své obavy ventilovat. Zůstala mi jen jedna opravdová přítelkyně, ale ta má dítě v první třídě a soukromou firmu, takže by bylo nefér ji obtěžovat tak často, jak bych potřebovala. Myslím, že manžel nedokáže připutit,že mi opravdu není dobře, hlavně proto, že by to musel přiznat sám sobě. Nikoho nemám, maminka zemřela před 9 lety a otec před 15 .Je mi 38 let a mám dosti často myšlenky na to, vše skočit,dokud to jde. Vím,že nemohu ,mám nezletilého syna a fenku, která je na mne upnutá. Ale o to je to snad horší-nemožnost volby. Petra

Dobrý den,
taky bych ráda přidala svůj názor k vyjádření paní Jitky. Zřejmě asi nezažila takovou “poradnou” depresi, kdy clovek sam proste nemuze…natoz se smat! Souhlasim s nazory ostatnich, zrejme mame obcas podobne pocity. A ty jak prisly,tak odejdou, ale nekdy aby to kuň vydrzel! vsechny s RS zdravi

Iva

Poruchy nálad

Nejčastější poruchou je DEPRESE. Její celoživotní výskyt u nemocných s RS ještě před propuknutím nemoci je odhadován asi na 15%, zatímco po propuknutí RS až 50%.

Příznaky deprese:

 • psychické
 • somatické
 • vegetativní

Mezi psychické příznaky patří smutek, stísněnost, plačtivost, úzkost, někdy až apatie. Člověk ztrácí schopnost se radovat, ztrácí sebedůvěru a sebevědomí, je nerozhodný. Dochází i k útlumu motorické a mimické aktivity a útlumu duševních pochodů, což někdy může být mylně považováno za příznaky demence. V těžších případech může dojít až ke vzniku tzv. bludů, nejčastěji charakteru sebeobviňování.

Somatické příznaky se projevují zejména ztrátou chuti k jídlu a úbytkem na váze, „žaludečními a střevními“ potížemi, zácpou, poruchami spánku, suchostí v ústech a rovněž i úbytkem sexuální apetence.

Možných příčin vysokého výskytu deprese u RS je několik. Důležitým faktorem je aktivita nemoci. Pacient s častými atakami, zvláště na jejich začátku, bývá depresí postižen velmi často. Souvisí to zejména s očekáváním další budoucnosti, zda, a jak rychle se nemoc při častých atakách bude zhoršovat apod. Významná je i reakce na zhoršené životní podmínky a v neposlední řadě vedlejší účinky léčby. Velký význam pro ovlivnění nálady má i reakce na stres.
Stresové životní události zahrnují reálné zkušenosti, které je velmi obtížné kvantifikovat a nemožné kontrolovat. Bylo prokázáno, že středně až těžce stresující událost zvyšuje u nemocných s RS riziko ataky až 3,7×. Nejvýznamnější zdroje stresu jsou však bohužel zcela mimo naši kontrolu, proto nelze doporučit: „vyvarujte se stresu“, ale „snažte se efektivněji se stresem bojovat“.

 • EMOČNÍ LABILITA nebo-li také „náladovost“, znamená rychlé změny nálad s častým vztekem a dráždivostí.
 • AFEKTIVNÍ VYPUŠTĚNÍ jsou nepředvídatelné záchvaty nekontrolovatelného smíchu nebo pláče, které jsou zcela nezávislé na aktuálních pocitech nemocného i na vlivech okolí a bývají zcela neadekvátní dané situaci.
 • EMOČNÍ CRESCENDO je velmi emotivní reakce (zejména snadný pláč) na relativně triviální příčinu, často se vymyká kontrole a její intenzita se zvyšuje. Tato porucha bývá často velkým problémem pro rodinné vztahy.
 • EUFORIE je přehnané a neadekvátní vyjádření radosti a optimismu Častěji bývá spojena s progresivní fází nemoci, těžkým fyzickým postižením a demencí.
 • ANTISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A PSYCHOTICKÉ STAVY. Může se jednat o záchvaty zuřivosti nebo neadekvátního sexuálního chování, případně i psychotické stavy včetně halucinací.

Diagnostika poruch nálady se opírá zejména o klinický obraz, nápomocny jsou různé škály, např. posuzování deprese apod. Významná je spolupráce neurologa s psychiatrem. Základním prvkem však je, aby pacient dokázal pojmenovat, že jej trápí „špatná nálada“ a svěřil se s tím svému lékaři.

Léčba zdaleka nezahrnuje jen medikamenty, ale také úpravu životního stylu a psychoterapii vedenou zkušeným psychologem. Je vhodné aby se do psychoterapie zapojil nejen pacient, ale i osoby jemu blízké (příbuzné, pečovatele apod.).

MUDr. Pavel Hradílek, MS centrum Ostrava

Dobrý den, čtu si tady příspěvky k depresím. Osobně si myslím,že u každého člověka je to individuální. Já mám RS 4 roky a ze začátku jsem se této nemoci nebála.

Pracovala a žila dál. Najednou přišel zlom, časté ataky. Takové o kterých jsem nic nevěděla a byla z toho sama vykulená. Myslela jsem,že už nebudu mít snad nikdy klid a furt se bude dít něco dokola. Přišla jsem o práci o přátelé. Protože jsem nebyla tak aktivní jako oni a když se s nimi vidíte po delší době najednou zjistíte,že si s většinou už nemáte co říct. Samozřejmě mi některé přátelé zůstali. Ale sama jsem upadla do těžké deprese. Uzavřela se před okolím a i když mám syna 8 letého.

Nechtěla jsem tu být. Vzdávala jsem to a neměla sílu na nic. Nic mě nerozveselilo a to jsem bývala smíšek. Jen jsem ležela a neměla chut do ničeho základní hygiena byl pro mě problém. Nemyslím,že jsem se moc probírala najednou to moje tělo prostě srazilo k zemi. Mám práci sice z domova na pc,ale už to mi zvedlo sebevědomí,že zas jsem někomu potřebná. Začínám chodit mezi lidi i když ne ještě tak jako dřív. Ale užívám si každé chvilky kdy je mi fajn. Ještě jsou dny kdy mi není dobře a padá to na mě. Ale říkám si neboj přijde zas příjemný den. Mě například zjistili,že moje deprese byla ataka. Takže po roce plácání a různými léky na ně. /i strávený pobyt na psychiatrii/.

Jsem se po přeléčení solumedrolu vzchopila. Není to jako dřív, ale je mi rozhodně lépe. A když někdo řekne smutnému člověku směj se tak vím,že na povel nic nejde. To je asi vše. Petra

Dobrý den!

Nedalo mi to a rozhodla jsem se reagovat na článek “Jitka – můj názor”.

Myslím si, že Jitka nepochopila tak úplně, o čem článek “RS a poruchy nálady” vlastně je. Demence je v něm zmiňována v rámci diferenciální diagnostiky těžké deprese obecně. Ne jen u roztroušené sklerózy. O tom, jak dr. Hradílek pečuje o své pacienty paní Jitka nic neví. Jak tedy může soudit a napsat, že by k němu nechtěla chodit? Myslim si, že jeho péče je jedna z nejpříkladnějších a nejlepších v ČR. Pokud se najdou pacienti z jeho ambulance, ať napíší svůj názor. Zareagují na článek Jitky. Ráda si přečtu postřehy dalších lidí. Třeba se ve svém úsudku na dr. Hradílka mýlím…

Je příjemné, že Jitka dokáže své nálady zvládat sama, jen s pomocí svých přátel a syna. Ale je spousta jiných lidí, kteří to sami nezvládají, kteří podporu ve své rodině či okruhu přátel nemají. A jsou také lidé, kteří mají poruchu nálady vyjádřenou silněji a bez odborné péče ji nezvládnou. I pro ty všechny je článek dr. Hradílka.

Zdraví Monika Zenkerová

Dobrý den přeji,

jsem pacient s RS, od začátku, tedy od roku 1998 “chodím” čtvrtletně na kontroly k MUDr. Hradílkovi. Dnes jsem si náhodou nawebu pročítal články a zkušenosti lidí s touto nemocí a ač to nikdy nedělám, tak dnes zareaguji na článek paní Jitky, nevím sice kdy byl napsán, ale nedá mi to. Koncem roku 1997 se u mne projevily první příznaky RS, které spočívaly v omezené možnosti “ovládat” levou nohu a s tím spojený posun v citlivosti (teplé a studené věci jsemcítil jako velmi bolestivé). S těmito příznaky jsem byl léčen na neurologii, kdy po měsíci neměnného zdravotního stavu, jsem byl ošetřující lékařkou přirovnán ke Švejkovi, že on byl taky simulant. (K tomuto podotýkám, že jsem pět let před tímto datem měl jednou nemocenskou – rostla mi osmička tam, kde neměla.) Po změně lékařského zařízení jsem nakonec skončil ve FNsP Ostrava, konkrétně u MUDr. Hradílka, kdy s jeho přístupem a léčbou jsem velmi spokojen.

Myslím si, že je odborník v oboru a práce ho asi baví. Při kontrolách se vždy dotazuje na různé věci, od rodinného života, přes práci až k zálibám, jak to vše zvládám apod. Zpět k předmětnému článku, věnovanému poruchy nálad. Osobně pozoruji na sobě určité změny nálad a chování, kdy jen každodenní ranní kontrolování funkce a citlivosti dolních končetin by muselo připadat ostatním minimálně divné. Jsem vyšší postavy a někdy dochází při jízdě v autobuse a nepohodlném sedu k “brnění” nohou, takže se hned po vystoupení “rozcvičuji” a mám radost, když to funguje. Taky asi divné chování a euforie, což se pochopitelně snažím různě maskovat.. V případě atak jsem určitě nervózní, protivný a po solumedrolu asi i naštvaný na celý svět, kdy toto mé chování se pravděpodovně jistě přenáší na okolí a minimálně manželka je z toho taky mimo. Když to shrnu a použiji terminologii z článku:

 • EMOČNÍ LABILITA – ano,
 • AFEKTIVNÍ VYPUŠTĚNÍ – nejsem schopen posoudit,
 • EMOČNÍ CRESCENDO – částečně ano,
 • bezdůvodná EUFORIE – někdy ano, ostatním to asi tak musí připadat,
 • ANTISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A PSYCHOTICKÉ STAVY – nevím.

Nejsem schopen, resp. se mi nechce provádět nějaký výzkum či anketu na výše uvedené téma, metodologicky bych to asi zvládl, ale osobně si myslím, že MUDr. Hradílek určitě vycházel z vlastních poznatků a jeho závěry bych určitě nesnižoval. Navíc jsem byl několikrát dotazován před ordinací formou ankety studenty, kdy skladba a zaměření jejich dotazů se částečně obsahově krylo s obsahem předmětného článku. V podobném duchu byl i rozhovor s psycholožkou, ke které mě po mém souhlasu poslal MUDr. Hradílek.

V minulosti jsem zpracovával dotazníky z různých sociologických anket a vím, že toto fáze vyhodnocování a zpracování získaných informací je těžká, problematická a vypracovat závěr je někdy na lidské síly. “Naše” nepříjemná nemoc má mnoho různých příznaků, které každý pociťuje individuálně a subjektivně s tím, že každý své problémy klasifikuje a “zařazuje” různě.

Závěrem bych chtěl touto cestou popřát paní Jitce mnoho štěstí a úspěchů v životě, jen samé radosti se synem a věřím, že ji můj výše uvedený názor neurazí. Já osobně jsem rád, že jsem pacientem MUDr. Hradílka a touto formou mu také děkuji.

S pozdravem Vlastimil

Dobrý den Všem čtenářům tohoto článku.

Právě si pročítám článek pana doktora Hradílka a vím, že bych rozhodně nechtěla být jeho pacientkou! Mám RS 14 let, již 10 let sama vychovávám 16-ti letého syna, sama vedu domácnost. Také to mnohdy nemám jednoduché,též mám dny, které nejsou “růžové”-ať už to souvisí s moji nemocí nebo s výchovou dítětě atd. Myslím si ale, že by se měl každý nemocný člověk častěji zamyslet sám nad sebou, jestli jeho mnohdy protivné chování k okolí, osočování lidí, neustálé se babrání ve svém zdravotním stavu a stěžování si: “Proč já”, není daleko PŘÍŠERNĚJŠÍ pro ty,kteří s ním žijí! Jelikož mi můj syn občas řekne:”Mami,ty máš zase děsnou náladu”, snažím se častěji nad tím přemýšlet a snažím se z těch “chmur” rychle ven. Mám mnoho přátel a též vím,že kdybych byla protivná a zátěžová,neměla bych je! Vím,že nejlepší lék na RS je SMÍCH!! S mým synem máme často přímo výbuchy smíchu, když řekne nějakou “pubertální moudrost”. A myslím, že to rozhodně s demencí, o které hovoří pan doktor, nesouvisí. Prostě a jednoduše- snažte se žít tak, aby jste nebyli protivní samy sobě!

Krásný den přeje všem Jitka

Dobrý den.
Reaguji na článek MUDr Hradílka RS A PORUCHY NÁLADY na serveru aktivní život.

Vážený pane doktore,
poruchy nálady a nějaké blbé stavy jsou u člověka, který má jakékoliv indispozice označované RS velmi časté a protože takový člověk má k dispozici již většinou méně sil a méně aktivit a není dle mého vhodné užívat termín bojovat<„snažte se efektivněji se stresem bojovat“.>, ale nějakým způsoben se s daným stavem vyrovnat.
S popisem stavů v ve Vašem článku celkem souhlasím,výhrady popíši níže.

<EMOČNÍ CRESCENDO je velmi emotivní reakce (zejména snadný pláč) na relativně triviální příčinu, často se vymyká kontrole a její intenzita se zvyšuje. Tato porucha bývá často velkým problémem pro rodinné vztahy>
Domnívám se, že tento aspekt, ať už je jeho projev jakýkoliv (než Vámi popsaný) je velmi zanedbáván a přehlížen.
Žiji s rodinou (manželka a dvě děti,10,12) předminulou zimu jsem začal užívat vozík. Manželka chodí do práce jednak z ekonomických důvodů, jednak z důvodů psychických (abychom se nezakousli).
Ráno mi děti pomáhají vstávat (manželka odchází 5.15) a nachystat vše co bych mohl potřebovat. Že to někdy jde lépe jinde méně určitě připustíte. I ty děti však chtějí být ve škole vždy včas. Děti však někdy musí ještě čelit dětskému posměchu, který dokáže být v řadě případů velmi krutý a ostrý. Jistě uznáte, že taková rodina, by si ode mě měla také občas (raději však častěji) odpočinout. Víte o něčem?
<ANTISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A PSYCHOTICKÉ STAVY.>
<Základním prvkem však je, aby pacient dokázal pojmenovat, že jej trápí „špatná nálada“ a svěřil se s tím svému lékaři.>
Opětovně jsme někde v oblasti teorie, neboť toto může sdělit svému lékaři v rizikových obdobích (koncem podzimu a koncem jara) snad většina populace. On na to těžko asi může reagovat, navíc je možné, že má podobné problémi i on sám.

<Léčba zdaleka nezahrnuje jen medikamenty, ale také úpravu životního stylu a psychoterapii> 
Ty medikamenty bych bral jen v nouzi nejvyšší. Spíše bych pomoc viděl v té úpravě životního stylu a v nějaké vhodné pohybové aktivitě.(Aktivizační cvičení,rehabilitace) – která srovná duši i tělo a pak na toho zkušeného psychologa zbude akorát doplnění atestace v mariáši.

S úsměvem jde všechno líp se s Vámi loučím.

J.KOLENČÍK

Oční příznaky

Nejčastějším očním projevem RS je zánět očního nervu, tzv. retrobulbární nebo optická neuritida. Probíhá většinou jednostranně (tzn. týká se pouze jednoho oka), postižené strany se mohou v čase střídat. Příznaky optické neuritidy zahrnují náhle vzniklou poruchu zraku – od zamlženého vidění a výpadků zorného pole až po úplnou ztrátu zraku na postiženém oku, poruchu barvocitu a bolest za okem hlavně při pohybu oka. I po zaléčení ataky se mohou přechodně zrakové potíže objevit – typické bývá zamlžené vidění v návaznosti na fyzickou námahu nebo teplo, toto se označuje jako Uhthoffův fenomén. Výpadky v různých oblastech zorného pole a snížení zrakové ostrosti může být méně často způsobeno i zánětlivým ložiskem v jiných úsecích zrakové dráhy či v samotném zrakovém centru v mozkové kůře.
U pacientů s RS se o něco častěji vyskytuje uveitida, jedná se autoimunitní nitrooční zánět postihující vrstvu živnatky, může se rovněž projevit poruchou zraku a bolestí oka.

Dvojité vidění (diplopie) se může při RS objevit v rámci postižení nervů, které pohybují okem, nebo při postižení mozkového kmene. Při postižení kmene je často přidružená závrať, kmitání obrazu, cukání očí (tzv. nystagmus).

Pacienti s RS by měli pravidelně absolvovat oční kontroly. Oční vyšetření je neinvazivní, nejčastěji zahrnuje vyšetření očního pozadí, zrakové ostrosti, perimetru, nitroočního tlaku a nověji také vyšetření tloušťky zrakového nervu na sítnici – OCT. Postižení zrakového nervu demyelinizací může prokázat vyšetření zrakovými evokovanými potenciály, které se provádí na neurologii. Každá náhle vzniklá porucha zraku trvající více než 24hodin by pacienta s RS měla vést k lékaři a měla by být adekvátně léčena methylprednisolonem.

MUDr. Jana Volná

Očkování proti lidskému papillomaviru (HPV)

Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější příčinou úmrtí (po rakovině prsu) na zhoubné nádorové onemocnění u mladých žen.

V současnosti je popsáno přes 100 typů viru HPV. Typy 16 a 18 způsobují přibližně 70% případů rakoviny děložního čípku, typy 6 a 11 způsobují přibližně 90% bradavic zevního genitálu.

V září 2006 byl v Evropské Unii zaregistrován přípravek SilgardÓ firmy Merck. Jedná se o očkovací látku (vakcínu) k prevenci infekce lidským papillomavirem v genitální oblasti. Všechny papillomaviry mají obal (kapsidu), tvořenou bílkovinami (L1 proteiny). Očkovací látka obsahuje čištěné L1 proteiny ze 4 typů lidských papillomavirů, tj. typů 6, 11, 16 a 18. Proteiny jsou vyráběny rekombinantně – tzn. gen pro protein je vložen do kvasinky, která poté produkuje hotovou bílkovinu v laboratorních podmínkách. Očkovací látka tedy neobsahuje vlastní virus, ale pouze bílkoviny kapsidy – tzv. virus-like particles, které virus připomínají svou strukturou a stimulují imunitní systém k tvorbě protilátek proti viru. Optimálně by vakcína měla být podána před zahájením sexuálního života, ikdyž má její podání samozřejmě význam i po jeho zahájení. Dolní věková hranice doporučovaná k aplikaci je 9 let (kdy už je imunitní systém schopen na vakcínu účinně zareagovat).

Je nutno zdůraznit, že se jedná o prevenci infekce HPV a tím o prevenci rakoviny děložního čípku. Již vzniklé přednádorové nebo vlastní nádorové změny tímto očkováním nelze vyléčit (k léčbě je vyvíjena jiná vakcína firmou Transgene – zatím byla ukončena fáze II klinické studie, tzn. u preparátu se zkoumala bezpečnost a zjišťovala vhodná dávka na malém počtu pacientek).

Důležité je také si uvědomit, že očkování proti papillomaviru nenahrazuje pravidelné preventivní gynekologické prohlídky.

Z hlediska roztroušené sklerózy (RS) nemáme s rizikovostí tohoto očkování zatím žádné zkušenosti. Můžeme vycházet z obecného principu očkování – jedná se o aktivaci imunitního systému, proto nelze vyloučit také aktivaci RS. Nejedná se však o živou vakcínu s vlastním virem, proto by ani reakce imunitního systému neměla být tak masivní.

Stejně jako pro všechna ostatní očkování platí uvážlivé zhodnocení skutečného rizika infekčního onemocnění a nutnosti očkovat (sexuální aktivita, rodinná zátěž zhoubnými nádory, atp.).

Pokud se rozhodnete očkování podstoupit, v každém případěby mělo proběhnout ve stabilní fázi choroby tedy rozhodně ne v období ataky nebo těsně po ní. V době očkování nesmí být aktivní žádné infekční onemocnění jak u pacientky samotné tak i v rodině pacientky. Několik dní po očkování je nezbytné vyhnout se jakékoliv větší fyzické námaze (nejlépe zůstat několik dní doma).

MUDr. Eva Krasulová, MS centrum VFN Praha

Očkování proti klíšťové encefalitidě u diagnózy roztroušená skleróza

Je vyvoláno virem, jehož přenašečem v přírodě je klíště. Vzhledem k tomu, že je Česká Republika endemickou oblastí (oblast, ve které se onemocnění typicky trvale vyskytuje) a onemocnění může probíhat i velmi závažně (úmrtnost 1–2%) nabízí se logická otázka, zda se nechat očkovat.

Očkovací látka obsahuje inaktivovaný (usmrcený) virus klíšťové encefalitidy (Encepur©, FSME-Immun©). Cílem očkování je navození odpovědi imunitního systému proti možné infekci virem, což samozřejmě znamená aktivaci imunitního systému.

Aktivace imunitního systému ale v žádném případě není žádoucí z hlediska RS, protože znamená možnost zhoršení choroby. Očkování proto obecně není pacientům s RS doporučováno (kromě očkování proti 100% smrtelnému tetanu). Neexistuje však žádné závazné doporučení.

Stran klíšťové encefalitidy byl publikován odborný článek rakouských autorů, kde se zhoršující vliv očkování proti klíšťové encefalitidě neprokázal (jednalo se však o pouhých 15 pacientů a podána byla jen 1 dávka očkovací látka, zatímco pro dosažení dostatečné obranyschopnosti se podávájí v praxi celkem 3 dávky). Na druhou stranu jsou po tomto očkování popsány i jasné ataky RS, k čemuž zřejmě přispívá i to, že se jedná o virus, který napadá centrální nervový systém sám o sobě.

U pacienta s RS proto platí tím více pravidlo pečlivého zvážení rizika a prospěchu očkování. Očkování je sice ke zvážení u osob ve vysokém riziku infekce (např. lesnictví, zemědělství), ale při menších rizicích infekce je lépe raději pouze dodržovat běžná opatření k zabránění přisátí klíštěte (přenašeče) – dlouhé nohavice, rukávy při vycházce do přírody, repelenty.

V každém případě by jakékoliv očkování mělo proběhnout ve stabilní fázi choroby – tedy rozhodně ne v období ataky nebo těsně po ní. V době očkování nesmí být aktivní žádné infekční onemocnění jak u pacienta samotného tak i v rodině pacienta. Několik dní po očkování je nezbytné vyhnout se jakékoliv větší fyzické námaze (nejlépe zůstat několik dní doma).

Vakcinace proti herpetickým virům u diagnózy RS

Proto se jako prevence oparů podávají antiherpetika acyklovir nebo Valtrex. Valtrex je lepší, ale nově je na 40 tbl doplatek skoro 1000 Kč, takže se odborníci postupně vrací opět k Herpesinu nebo Zoviraxu. Tato léčiva by se měla podávat alespoň 2×d 200–400 mg, podle tíže a frekvence hepretických infekcí.

Potom existují také alternativní metody, kdy „léčitel“ tvrdí, že provádí vakcinaci proti oparu, ale nejde o lege artis metodu. Já bych se učitě do takových pokusů, zejména u lidí, kteří jsou imunosupromování, neúpuštěla. S viry oparu není radno si zahrávat. Může to nakonec skončit i encefalitidou.

MUDr. Marta Vachová, MS centrum Teplice

Očkování proti chřipce s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní?

Virus chřipky je RNA virus (jeho genetická informace je uložena ve formě ribonukleové kyseliny RNA). Viry chřipky se dělí do 2 rodů – A a B. Každý virus chřipky je na svém povrchu vybaven bílkovinami – tzv. antigeny – které jsou proměnné a určují typ a variantu viru. Tyto virové povrchové antigeny jsou hemaglutinin – H, a neuraminidáza – N.

Viry chřipky A i B prodělávají každým rokem drobné genetické změny – tzv. mutace. To způsobuje, že si náš imunitní systém zapamatuje formu viru z minulého roku a na novou není připraven. Můžeme tak chřipkou onemocnět každý rok. Tyto změny viru se označují jako antigenní posun (drift). Proto se každým rokem musí pozměnit i očkovací látka.

U lidských virů chřipky typu A (nikoliv typu B) je pravidelně v různých intervalech zaznamenána zásadní změna v povrchových antigenech H a N. Takové změně se říká antigenní zlom (shift). Tyto zásadní změny probíhají nejčastěji u viru ptačí chřipky, který v první fázi je na člověka nepřenosný. Může však dojít k přenosu ptačího viru na prasata, u kterých se již virus může zkřížit s virem lidským a adaptovat se na člověka. Tímto způsobem se může v lidské populaci rozvinout rozsáhlá epidemie až pandemie chřipky způsobená novým, zásadně změněným virem (to je riziko viru H5N1, který je již adaptován na člověka)

K dobře dokumentovaným pandemiím patří tzv. Španělská chřipkav letech 1918– 1919, která byla vyvolána virem chřipky A vepřů typu H1N1. Tento virus s drobnými změnami existoval v populaci až do r. 1956. V r. 1957 se objevil nový typ H2N2, který způsobil pandemii tzv. Asijské chřipky. V r. 1968 byla zaznamenána daleko méně závažná pandemie virem H3N2 a v r. 1977 se v populaci opět objevil typ H1N1.

Nyní se hovoří o kmenu H5N1, který byl prokázán u ptactva v Rumunsku a v Turecku (v Evropě není dosud prokázáno postižení člověka, které bylo hlášeno z Asie).

Preparáty užívané proti viru chřipky A představuje amantadin (Viregyt-K) a inhibitory neuraminidázy zanamivirum (Relenza) a oseltamivirum (Tamiflu). Preventivní podávání těchto léků snižuje riziko rozvoje onemocnění, podávání po propuknutí příznaků zmírňuje průběh nemoci.

Očkovací látky (vakcíny) jsou 2 základních druhů –1. celovirionová vakcína – obsahuje celý virus, její aplikace způsobuje častější nežádoucí reakce a 2. subjednotková vakcína, která obsahuje jen vybrané povrchové antigeny viru.

Každý rok jsou vakcíny připravovány podle očekávaných mutací viru (driftu) – mutace jsou odhadovány na základě pozorování Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s národními chřipkovými centrálami.

pacientů s RS není očkování (kromě výjimek jako je tetanus) obecně doporučováno, protože představuje aktivaci imunitního systému a tím i možnou aktivaci zánětlivého procesu v centrálním nervovém systému. Pozorovali jsme ataky RS po očkování proti chřipce, na druhou stranu je také řada pacientů, kteří očkování podstoupili bez jakéhokoliv vlivu na průběh jejich RS. Rovněž v několika odborných článcích nebylo očkování vyhodnoceno jako jednoznačně rizikové pro vyvolání ataky nebo postupné zhoršení RS.

Bezpečné z hlediska RS jsou již zmíněné protivirové preparáty, kterých však kromě amantadinu zatím není na trhu dostatečné množství.

Zda očkovat nebo neočkovat, je nutné individuálně rozvážit u konkrétního pacienta. V každém případě by očkování mělo proběhnout ve stabilní fázi choroby – tedy rozhodně ne v období ataky nebo těsně po ní. V době očkování nesmí být aktivní žádné infekční onemocnění jak u pacienta samotného tak i v rodině pacienta. Několik dní po očkování je nezbytné vyhnout se jakékoliv větší fyzické námaze (nejlépe zůstat několik dní doma).

Očkování neochrání člověka proti chřipce vyvolané novou variantou viru H5N1, dobrá proočkovanost v populaci však snižuje riziko dalších změn (mutací) viru a jeho šíření.

MUDr. Eva Krasulová, MS centrum VFN a 1. LF UK, Kateřinská

Očkování

Za poslední desetiletí bylo prokázáno, že některé typy očkování mohou u geneticky disponovaného jedince RS vyvolat. U pacienta, který má již RS diagnostikovanou, může zase očkování vést k atace RS. To, zda očkování může ovlivnit aktivitu nemoci, závisí na tom, jaká vakcína je k očkování použitá. Pokud je aplikována vakcína, která obsahuje oslabené nebo mrtvé mikroorganismy, musí si organismus sám vytvořit protilátky proti těmto mikrobům a imunitní systém je tak intenzivně stimulován. Tyto vakcíny jsou pro aktivaci RS nejnebezpečnější. A autoimunitních nemocí je navíc imunitní odpověď na očkování změněná jak samotnou nemocí, tak i použitou léčbou a proto očkování může vyvolat jinou odpověď než u jinak zdravých lidí.

Výjimkou je očkování proti 100% smrtícímu onemocnění – tetanu. Jedná se o neaktivní očkovací látku (tvoří ji pouze produkt bakterie tetanu – tzv. toxoid), která neaktivuje imunitní systém tak agresivně a je ve vztahu k RS relativně bezpečná. Očkování proti tetanu by mělo probíhat v pravidelném intervalu. Je dostupné vyšetření hladiny protilátek, která – je-li dostatečná – umožní ještě termín očkování dále posunout.

Poměrně bezpečné se zdá na podkladě dostupných studií být očkování proti hepatitidě typu B, které je povinné např. u zdravotníků.

Očkování proti chřipce nelze obecně u RS doporučit. Očkování proti klíšťové encefalitidě, papilomaviru (HPV) nebo herpetickým virům je nutno zvažovat individuálně.

U pacientů, kteří jsou léčeni fingolimodem, by mělo být před léčbou zjištěno, zda pacient prodělal plané neštovice a má protilátky (infekci způsobuje VZV – varicella zoster virus), pokud protilátky nemá, je nutné podstoupit očkování proti VZV.

Očkování DNA vakcínou bylo ve studii použito i v terapii RS.

Očkování při cestě do některých zemí je povinné (např. očkování proti žluté zimnici). V takovém případě je na místě konzultace s oddělením tropické medicíny ke zjištění situace a skutečné nutnosti očkování v oblasti, do které se chystáte. Svou roli hraje samozřejmě i úroveň zdravotní péče v dané zemi, protože při nízké úrovni je očkování rozhodně menším zlem.

Každé očkování u RS pacienta je nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem, musí se zvážit rizika a potenciální přínos očkování. Pokud se pacient bude chtít dát očkovat, pak vždy ve stabilizovaném stavu stran průběhu RS a v období bez příznaků infekce u pacienta či v jeho bezprostředním okolí.

MUDr. Jana Volná

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová

Očkování proti SARS-CoV-2 u pacientů s roztroušenou sklerózou

Prim. MUDr. Marta Vachová

Rizika očkování u pacientů s RS a jejich dětí