Search
Close this search box.

Zapojte se do průzkumu ČMSS a Srdcerváčů. Zjišťují, co lidem se zdravotním postižením chybí při financování bydlení.

Lidé se zdravotním postižením mají v Česku mnohdy problém, pokud chtějí nákladnější rekonstrukci svého bydlení nebo si chtějí vlastní byt či dům pořídit. Proto Srdcerváči společně se svým hlavním partnerem ČMSS spouštějí celorepublikový průzkum, který by měl zjistit, co zdravotně postiženým při financování bydlení nejvíce chybí a jaké produkty by uvítali.

"Lidem se zdravotním postižením se při posuzování žádosti o financování bydlení nezapočítávají ani invalidní důchody, ani dohody o provedení práce. Mnozí, ačkoliv by jinak na úvěr dosáhli, tak odcházejí z bankovních ústavů s nepořízenou," vysvětluje ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) a Srdcerváčka Hana Potměšilová.

Průzkum zjišťuje nejen, nač by lidé se zdravotním postižením finanční produkty na bydlení použili, ale také, co je pro ně největší překážkou při žádostech o úvěry na bydlení, a zda by měli zájem také o speciální finanční poradenství.

Srdcerváči společně s ČMSS prosí všechny své příznivce a především osoby se zdravotním postižením, aby se do 15. února 2017 do průzkumu zapojili.

Zapojit se můžete zde: Průzkum ČMSS a Srdcerváčů

Výsledky průzkumu zveřejníme v březnu 2017.

Srdečně Vaši Srdcerváči a ČMSS

MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením

Z příručky se mimo jiné čtenáři dozvědí, že od 1. srpna 2016 došlo k desetiprocentnímu zvýšení částek u příspěvku na péči. Publikace dále odpovídá na otázky typu: za jakých podmínek má člověk nárok na příspěvek na péči, jaká je jeho výše, kde může o dávky žádat, kdo o příspěvku rozhoduje, jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje. Jsou tu i popsány jednotlivé druhy sociálních služeb, které může osoba se zdravotním postižením využít.

Dále se čtenáři například dozvědí, kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu, či jak resort chrání a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Nechybí zde ani informace o průkazu osoby se zdravotním postižením, invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi.

Publikace, která má 32 stran, vyšla v nákladu 90 tisíc výtisků. Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Kromě toho je možné si ji stáhnout ve formátu PDF ze stránek MPSV.

Video celé konference “O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu”

PROGRAM:

 • Prof. MUDr. Eva Havrdová, MS centrum při VFN; Co je RS, novinky v léčbě
 • MUDr. Petra Hanulíková, ÚPMD; RS a těhotenství, genetika, klimakterium
 • Mgr. Klára Novotná, MS centrum při VFN; Jak si spolu zacvičit
 • MUDr. Marta Vachová, MS centrum při Nemocnice Teplice; RS a konopí
 • Bc. Tereza Školníková, Domov Sv. Josefa Žireč; Ergoterapie
 • Představení pomůcky WalkAid

Přednášky ke shlédnutí na youtube ZDE

Konferenci pořádal Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s UNIÍ ROSKA.

Akce se konala za finanční podpory magistrátu hl. města Praha a grantu společnosti Merck spol. s r. o.

Zveme na SrdceBraní

S heslem "Pomáháme každou sklenkou" srdcerváči představí všem svým fanouškům, partnerům a dalším podporovatelům svá letošní srdcerváčská vína na Srdcebraní, které pořádají 9. listopadu od 16.30 hodin v pražské restauraci Mlasná kavka. A tu si Srdcerváči vybrali zcela záměrně, stejně jako oni, i Mlsná kavka fandí zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Více informací na www.srdcervaci.cz a www.srdcebrani.cz

PKF – Prague Philharmonia chystá mimořádný benefiční koncert na podporu nemocných s roztroušenou sklerózou

„Přirozeněse tak hlásíme ke své společenské odpovědnosti. Věříme, že chystaný
koncert díky podpoře našeho publika dokáže vygenerovat prostředky na pomoc těm,
kteří potřebují podporu při překonávání svého zdravotního handicapu,“
vysvětluje Radim Otépka, ředitel PKF – Prague Philharmonia.

Podstatnou
část výtěžku ve výši 60 % Nadační fond věnuje přímo Domovu svatého Josefa
v Žirči ve východních Čechách (
www.domovsvatehojosefa.cz), který
poskytuje komplexní zdravotní a sociální služby osobám nemocným roztroušenou
sklerózou. „Benefiční projekty jsou zásadní pro zviditelnění naší činnosti.
Pražského koncertu PKF – Prague Philharmonia v náš prospěch si proto
mimořádně ceníme,“ dodává Dominik Melichar, zástupce ředitele Domova sv. Josefa
v Žirči.

Druhá část
výtěžku bude rozdělena Nadačním fondem Bělobrádek
(
www.pavelbelobradek.cz). Posláním
a účelem
Nadačního
fondu Bělobrádek
je především podpora zdravotně̌
postižených, nemocných a znevýhodněných osob, zejména voblasti jejich
integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného života a dosahování
profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se
zabývají pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových
aktivit a činností fyzických a právnických osob, které těmito aktivitami
rozvíjejí kvalitu společenského života.

Vstupenky v cenách 300 a 500 Kč je možné koupit
na
www.pkf.cz nebo rezervovat na e-mailu benefice@pkf.cz či na tel.: 224 267
64

Více
informací:
Dita
Hradecká, komunikace PKF – Prague Philharmonia,
hradecka@pkf.cz , www.pkf.cz

14. ročník „Cesty za duhou“ hostí Úřad práce ČR

Ve čtvrtek 3. listopadu se v 17.00hodin slavnostně otevřou dveře Kontaktních pracovišť ÚP ČR pro Prahu – východ a
Prahu – západ
pacientům s roztroušenou sklerózou a všem, kteří sem
zavítají, aby si prohlédli jejich díla. Celý
listopad budou hostit tamní prostory čtrnáctý ročník výstavy děl tří desítek umělců
, kteří
mají jedno společné – diagnózu RS.

Kurátorkám
Veronice Bratrychové a Kláře Zápotocké se podařilo i
tento rok nenásilně propojit tvorbu umělců – profesionálů i amatérů. Práce
autorů, kteří se zúčastní letošní výstavy, reflektují nejrůznější motivy
z jejich života, zpracované napříč výtvarnými technikami. Kromě
převažujících fotografií tak lidé budou moci shlédnout také koláže, olejomalby,
akvarely, ale také šperky, přečíst si básně nebo povídky. J
ednou z
nich je fotografka
Stanislava Perlínová,
která trpí roztroušenou sklerózou už 15 let. Jak sama říká, k
fotografování ji stále vede chuť podělit se vizuálně o krásy, které vidí na
svých cestách. Zároveň se tak snaží
ukázat nejen pacientům s RS, ale i ostatním lidem, že tato nemoc není nic, co
by mělo a mohlo člověka zastavit od jeho touhy poznávat svět.
„Roztroušenou sklerózou si člověk lépe srovná hodnoty. Tempo jsem
rozhodně zvolnila, nejen v chůzi. Ale protože „nic neuteče“, není proč se honit
za čímkoli,
shrnuje autorka.

„Dnešní léčba umí u nemoci zmírnit řadu
příznaků a mnohdy i oddálit invaliditu, ale doporučují se i další formy
terapie, terapeutický účinek umělecké činnosti napomáhá přijetí nemoci jako takové
a pozitivně ovlivňuje psychický i emoční stav pacienta,“
vysvětluje prof. Eva Havrdová, vedoucí lékařka RS centra Všeobecné fakultní
nemocnice Praha. Jako každoroční garant výstavy přidává i svou osobní
zkušenost:
„Z letité praxe mohu říci,
že řada pacientů nachází v umění velký životní náboj, a právě proto je každý
ročník Cesty za duhou plný pozitivní energie.“

„V
životě každého z nás dochází k řadě situací, se kterými se musíme umět
vyrovnat. Někdy to zvládneme lépe, jindy potřebujeme ke zvládnutí problému více
vnitřní síly. Ta, kterou prostřednictvím svých obrazů představují pacienti s
roztroušenou sklerózou, je opravdu velká. O to víc, že vzhledem ke svému
onemocnění rozhodně nemají tu svou životní cestu jednoduchou. Osobně si velmi
cením jejich neuvěřitelného nasazení, naděje a víry. Proto jsem také velmi
uvítala možnost hostit výstavu děl pacientů s roztroušenou sklerózou
v prostorech Úřadu práce ČR,“
vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina
Sadílková
.

Výstavu
Cesta za duhou lze shlédnout
do 2.
prosince 2016 na adrese
Dobrovského 1278/25, Holešovice,
170 00 Praha 7
. Pro veřejnost je otevřena vždy v době úředních hodin ÚP ČR. Jejich přehled je
k dispozici na
www.uradprace.cz.

Výstava se koná za podpory Generálního
ředitelství Úřadu práce ČR, CEROS, o. p. s., Nadačního fondu IMPULS, UNIE
ROSKA, Sdružení mladých sklerotiků a společnosti Merck.
Podrobné informace
jsou k dispozici na
www.cestazaduhou.cz a www.aktivnizivot.cz.

Certifikovaný kurz SPECIFICKÁ PÉČE O PACIENTA S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Absolventi tohoto kurzu získají odbornou způsobilost pro výkon úzce vymezených činností prováděných v rámci péče o pacienty s roztroušenou sklerózou.
 • samostatně aplikovat imunomodulační a imunosupresivní terapii a řešit případné komplikace a nežádoucí účinky léčby RS
 • plánovat a realizovat specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s RS
 • hodnotit výsledky a kvalitu poskytované ošetřovatelské péče u pacientů s RS
 • edukovat pacienty s RS v autoaplikační technice a léčebných režimech imunomodulačních a imunosupresivní léčby
 • edukovat pacienty s RS v selfmonitoringu a rozpoznání akutních komplikací imunomodulační a u imunosupresivní léčby a reakcích na ně
Certifikovaný kurz bude ukončen písemným testem.

Počet kreditů – 48, celková cena kurzu: 18 000,-

Přihlášení: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48285-certifikovany-kurz-specificka-pece-o-pacienta-s-roztrousenou-sklerozou