Search
Close this search box.

Nový cvičební program MS centra VFN

V rámci realizace novoročních předsevzetí jsme pro Váspřipravili kondiční kruhový trénink, který je zaměřen především na hubnutí a
zvýšení kondice. Trénink bude probíhat 2krát týdně (pondělí a čtvrtek od 16
nebo 17 hod). Před zahájením a po skončení účastníci absolvují kontrolní
přeměření. Program je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří již nějaký
pohybový program ve Viničné absolvovali. Tréninkový program má charakter studie
a proto je potřeba pravidelná docházka 2krát týdně.

Přihlášky a bližší informace na email: novotna.klara.k@gmail.com

Nový cvičební program

Rozvrh od ledna 2018

Roztroušená skleróza v životě pacienta

PROGRAM:
 • 15:45-16:00 registrace účastníků
 • 16:00-16:05 zahájení semináře
 • 16:05-16:50 Roztroušená skleróza z pohledu lékaře, doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (MS centrum Neurologické kliniky LF MU a FN Brno)
 • 16:50-17:30 Co mohu udělat pro své tělo (možnosti fyzioterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou); Mgr. Lucie Suchá (MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha)
 • 17:30-17:45 přestávka
 • 17:45-18:30 Co mohu udělat pro svou duši (možnosti psychoterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou); Renáta Malinová (MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha)
 • 18:30-19:15 Pracovně právní problematika a roztroušená skleróza; Hana Potměšilová (ředitelka NFOZP)
 • 19:15-20:00 Diskuze: Rehabilitace (těla a duše) Mgr. Lucie Suchá, Renáta Malinová/Pracovně právní problematika – Hana Potměšilová,

V případě zájmu se prosím registrujte na emailové adrese: d.daskalov@gsymposion.cz

V případě dotazů se informujte u svého lékaře.

Přednášky z konference “O RS (ne)jen pro rodinné příslušníky

Program:
 • J. Preiningerová Lizrová, MS centrum VFN – Úvod do RS, přednáška ke stažení ZDE
 • M. Vachová, místopředsedkyně Neuroimunologické společnosti ČLS JEP, MS centrum Teplice – Možnosti, rizika a benefity stávající léčby, jaké jsou u nás pacient. organizace a proč je dobré se do nich začleňovat, přednáška ke stažení ZDE, video záznam ZDE
 • K. Neplechová, UNIE ROSKA, prezentace ZDE
 • R. Malinová, MS centrum VFN – Co prožívají rodina a přátelé pacienta s RS, přednáška ke stažení ZDE, video záznam ZDE
 • E. Králíková, 3. interní klinika VFN – Kouření a RS, přednáška ke stažení ZDE, video záznam ZDE
 • V. Holub, Endokrinologický ústav – Poruchy funkce štítné žlázy a RS, přednáška ke stažení ZDE, video záznam ZDE
 • Akce se konala za finanční podpory Magistrátu hlavního města a grantu společnosti Merck spol. s r. o. Akci podpořili Clarion Congress Hotel Prague a UNIE ROSKA.

DMS KLUKPUK

Budeme mocrádi, pokud se sami rozhodnete přispívat, ale také pokud dáte o možnosti
přispívání prostřednictvím DMS vědět svým blízkým, přátelům, kolegům, známým,
zkrátka všem kdo můžou a chtějí pomáhat.

Služba
Dárcovská SMS je jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovou zprávou
podpořit dobrou věc.

Pokud chce
dárce zaslat jednorázovou DMS
,
stačí zaslat na telefonní číslo 87 777 DMS dle svého výběru v hodnotě 30,
60 nebo 90 Kč, tedy ve tvaru:
DMS KLUKPUK
30, DMS KLUKPUK 60 nebo DMS KLUKPUK 90
Po odeslání
DMS obdrží dárce zpětnou SMS. Nadace obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Pokud chce
dárce pomáhat dlouhodobě, může zvolit trvalou DMS.
Tzn., že po dobu neurčitou, a to až do doby,
kdy dárce trvalou DMS odvolá, bude dárci stržena prostřednictvím DMS každý
měsíc zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč.
Zašlete
na telefonní číslo DMS dle svého výběru v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč, tedy ve
tvaru
DMS TRV KLUKPUK 30,
DMS TRV KLUKPUK 60 nebo DMS TRV KLUKPUK 90
Cena: Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč/měsíc. Nadace
obdrží 29, 59
nebo 89 Kč/měsíc.

HRAJTE S KUBOU VORÁČKEM

Už třetí sezónu NHL Kuba posílá za každý svůj bod v kanadském
bodování 1000 USD na konto nadace. Dárcovské SMS jsou jednoduchou a hravou
možností přidat se ke Kubovi. Kdyby všichni Kubovi fanoušci ocenili každý jeho
bod zasláním jedné DMS, to už by byla hezká částka pro lidi s RSJ. Čím víc nás
bude, tím víc pomůžeme.

Budeme proto moc rádi, pokud se rozhodnete pomáhat lidem
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní s námi.
Děkujeme a přejeme vám krásný podzim

Petra Klausová, zakladatelka NJV a eReS týmu ČR

Více
informací o dárcovských SMS na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Podrobné
informace najdete také na www.nadacejakubavoracka.cz.

Nová publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi

Publikace je obsáhlá, zahrnuje nejen výklad zákona, ale i příklady konkrétních situací a jejich řešení. Vychází z odborných zkušeností spojených s vyřizováním podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i ze zkušeností ze vzdělávacích a osvětových aktivit pro pracovníky orgánů pomoci v hmotné nouzi a sociální pracovníky obecních úřadů. Přehledné shrnutí na konci každé kapitoly umožňuje čtenáři připomenout si klíčové myšlenky a snadněji se v tématu orientovat.

Výkladovou část tradičně doplňují vybrané zprávy z šetření a stanoviska veřejného ochránce práv. Novinkou je však možnost seznámit se prakticky s každým z probíraných témat také prostřednictvím konkrétních případů, na něž text odkazuje. Plná znění zpráv a stanovisek k těmto případům jsou dostupná na internetu v rámci databáze Evidence stanovisek ochránce ESO.

Publikace vyšla jako sedmnáctá v pořadí v rámci edice Stanoviska, vydávané veřejným ochráncem práv od roku 2007.

Publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Galerie městské části Praha 2 bude hostit umělce s roztroušenou sklerózou

Po delší odmlce se letos opět představuje PavelKomůrka. Tentokrát s jemnými grafickými listy (suchá jehla, mezzotinta), které
vyobrazují jeho oblíbenou Litomyšl. Paní Jitka Šípová (dříve Kozlíková) zaslala
krásné šperky z korálků, ke kterým letos hledala inspiraci ve flóře parku před Centrem pro
léčbu roztroušené sklerózy na Karlově náměstí v Praze. A pan Karel Titl,
který přispěl s fotografiemi jeho domovského města Písku.

Kurátorce Veronice Bratrychové se
podařilo i tento rok nenásilně propojit tvorbu umělců – profesionálů
i amatérů. Pojítkem se stalo místo konání letošní výstavy. Většina autorů se
totiž nechala shodně inspirovat stavbami městské části Praha 2.

„Dnešní
léčba umí u nemoci zmírnit řadu příznaků, ale doporučují se i další formy
terapie. Terapeutický účinek umělecké činnosti napomáhá přijetí nemoci jako
takové a pozitivně ovlivňuje psychický i emoční stav pacienta,“
vysvětluje prof. Eva Kubala Havrdová, vedoucí lékařka RS centra Všeobecné fakultní
nemocnice Praha.
Jako každoroční garant výstavy přidává i svoji osobní
zkušenost:
„Z letité praxe mohu říci, že řada pacientů nachází v umění velký životní náboj, a právě proto je každý ročník Cesty za duhou plný
pozitivní energie.“

Výstavu Cesta za duhou lze zhlédnout od 6. listopadu do 8.
prosince v
1. patře Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20. Galerie je pro veřejnost otevřena vždy v době
úředních hodin.

Výstava
se koná za podpory městské části Praha 2, CEROS, o. p. s., Nadačního fondu
IMPULS, UNIE ROSKA
a společnosti Merck, která je přední
vědecko-technologickou společností působící v oblasti léčiv, přírodních věd a
materiálů pro vyspělé technologie.

Podrobné
informace najdete na www.cestazaduhou.cz a www.aktivnizivot.cz

O projektu Cesta za duhou

Pravidelné pořádání výstav děl
nemocných s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou začalo v roce 2001
ve starokatolickém sociálně pastoračním středisku Communio. Jako výstavní
prostory jsou záměrně volena veřejně přístupná místa, kudy denně proudí
kolemjdoucí. Cílem výstavy je, aby se o nemoci a pracích pacientů
s roztroušenou sklerózou dozvěděli i lidé, kteří by běžně do galerie
na podobnou výstavu nepřišli.