Search
Close this search box.

Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) jenemoc, která dovede život obrátit ze dne na den zcela naruby. Tato diagnóza
je pro mnoho lidí děsivá, protože dosud neumíme léčit její příčinu a
RS si s sebou nese punc nevyléčitelné
nemoci. Ani v současné době není laická veřejnost dostatečně
obeznámená s její podstatou a při zaslechnutí pojmu skleróza si často
představí především problémy s pamětí. Nedostatečná informovanost se týká i nově
diagnostikovaných.

RS je často diagnostikována v
mladém věku, kdy většina lidí prožívá své partnerské vztahy,
rodičovství a plánuje svou budoucnost. V těchto chvílích je velmi obtížné
přijmout diagnózu závažného onemocnění. Proto je důležité, aby
člověku s nově diagnostikovanou RS rodina
i zdravotníci poskytli podmínky pro její přijetí. Zásadní je
především informovanost o nemoci a možnostech, jak i s ní lze prožít kvalitní
život.

Nezastupitelnou
úlohu v rehabilitaci nemocných s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc
vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit
kvalitu života. Proto jsme připravili tuto knížku, jejímž cílem je
informovat o možnostech fyzioterapie. Měla by vám pomoci se onemocnění RS
aktivně postavit.

Za kolektiv autorů Doc. PhDr. Kamila Řasová.

Knihu si můžete bezplatně objednat na emailové adrese o.husek@seznam.cz

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Jak se zapojit do soutěže ŽENA REGIONU?

  • Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách www.zenaregionu.cz.
  • Od 1. července do 31. srpna proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů.
  • Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. září do 22. října 2018 v rámci regionálních galavečerů v jednotlivých krajích.
  • Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v říjnu 2018, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů. Udělena bude také Cena odborné poroty, Cena Senátu Parlamentu ČR a Cena Asociace krajů ČR.

Devátý ročník s sebou nese
několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic
v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů nominovaných žen,
které splní kritéria pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže o prvenství
v rámci regionálních kol. „Cílem je
více se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co
nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních
sponzorů i veřejné samosprávy,“
uvedla zakladatelka projektu Žena regionu
Denisa Kalivodová. Umístění jednotlivých soutěžících bude letos navíc
zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola
v daném kraji. Do té doby bude výsledné pořadí účastnic tajné. Po
vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude výsledné pořadí nominovaných
žen zveřejněno na webu projektu Žena regionu, ale bez uvedení přesného počtu
hlasů. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci
slavnostního galavečera v Praze. Absolutní vítězkou se stává ta nominovaná
žena, která získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se
zveřejněním absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné
počty hlasů, které soutěžící v jednotlivých regionech získaly.

Projekt Žena regionu patří všem ženám,
které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na
veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke
zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. „Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale
především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá
veřejnost ani média většinou ani tušení. Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009
celonárodní soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit
jejich práci a výsledky,“
sdělila Denisa Kalivodová. O titul Žena regionu
se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa,
vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura
a sport. Pokud jste vhodnou adeptkou nebo máte ve svém okolí někoho, jehož
práci byste rádi ocenili, zapojte se do nominací. Můžete přihlásit svou
přítelkyni, sestru, matku nebo kolegyni z práce. Silných příběhů
výjimečných žen, které dokáží skloubit svou profesi, prospěšné aktivity i péči
o rodinu, je v každém regionu nepochybně nespočet, jen se o jejich úsilí a
obětavosti málo veřejně mluví.

Oceňte i vy obětavé ženy ve svém okolí
a nominujte je do celonárodní soutěže od 1. dubna do 15. června 2018.

Více na www.zenaregionu.cz.

Opalování a roztroušená skleróza

Více informaci k soutěži najdete ZDE

Letos se koná již dvanáctý ročník Stanu proti
melanomu v Praze, Brně a Ostravě. 10. a 11. května 2018 v Praze
na Václavském náměstí na úrovni ulice Opletalova, pokračuje 14. května
v Brně (nám. Svobody) a končit bude 15. května v Ostravě (Avion Shopping
Park) vždy od 10 do 18 hodin.
Letošní
vyšetřovací a preventivní akce probíhá pod mottem Černá tečka pod nehtem nemusí být jen modřina a chce upozornit na možnost
výskytu melanomů v méně běžných lokalitách.

Akrolentiginózní melanom
vzniká především na periferních partiích lidského těla, typicky na dlaních či
chodidlech nebo pod nehty. Evropské statistiky ukazují, že tato forma melanomu tvoří
5 % všech diagnostikovaných melanomů“ říká prof.
MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA
. Proto by se měly nově vzniklé tmavé
projevy v těchto lokalitách nechat zkontrolovat dermatologem. Často jsou
totiž zaměňovány za bradavici, modřinu či mozol.

"Včasné rozpoznání melanomu je
pro prognózu pacienta zcela klíčové. Diagnostika se provádí na základě
klinického vyšetření zkušeným dermatologem, zpřesní se použitím ručního nebo
digitálního dermatoskopu. I přesto, že je akrolentiginózní melanom vzácná forma
melanomu, v posledních letech se jejich počet na našem pracovišti
zdvojnásobil a tito pacienti mají velmi špatnou prognózu,“ říká
doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

V Praze ve Stanu proti melanomu zdarma
vyšetřují v osmi ordinacích lékaři z Dermatovenerologické kliniky
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Využívána je ruční i digitální
dermatoskopie, která umožňuje archivaci snímků a počítačovou analýzu
vyšetřovaného kožního útvaru. Pacientům s nálezem na kůži bude zajištěna
návaznost na odborné pracoviště, na které se vyšetřovaná osoba může obrátit.

Pod záštitou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s.,
je hlavním organizátorem akce Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve spolupráci
s Masarykovým onkologickým ústavem a Fakultní nemocnicí Ostrava.

Další informace najdete na melanom.cz

Neobvyklý případ se šťastným koncem

Stěžovatel se na ombudsmanku obrátil v záležitosti své bývalé ženy, která se nacházela ve velmi špatné finanční a zdravotní situaci. V roce 2013 sice byla uznána invalidní ve III. stupni, ale invalidní důchod jí přiznán nebyl, protože nesplnila podmínku potřebné doby důchodového pojištění před vznikem invalidity. I její nová žádost o invalidní důchod podaná v roce 2016 byla zamítnuta ze stejného důvodu. Stěžovatel se domníval, že jí nebyly správně započteny všechny roky pojištění a že by na důchod měla mít nárok. Uvedl, že jediným příjmem jeho bývalé ženy je příspěvek na péči pro I. stupeň závislosti ve výši 880 Kč.

Přestože jsou manželé rozvedeni, stěžovatel s ohledem na její tíživou situaci nechával svou bývalou ženu bydlet ve svém rodinném domě a prakticky ji živil a šatil. Ve svém podnětu dokonce uvedl, že právě tato jeho pomoc zapříčinila, že ženě nebyl přiznán ani příspěvek na živobytí. Její situace totiž byla posuzována jako součást společné domácnosti s bývalým manželem. V domě je jedna kuchyň a jedno sociální zařízení, bývalý manžel zajišťoval své exmanželce i jídlo, ale to vše bylo posouzeno společně, takže formálně žena neměla na příspěvek na živobytí nárok.

V podkladech, které stěžovatel doložil, zarazily ombudsmanku dvě skutečnosti: fakt, že invalidita ženy měla vzniknout k datu vypracování nálezu lékaře, a rovněž fakt, že žena byla invalidní ve III. stupni a podle stěžovatele se bez neustálé pomoci neobejde, přesto měla celou dobu přiznán příspěvek na péči v nejnižším stupni.

Invalidita nevznikne dnem vyšetření

Žena byla uznána invalidní ve III. stupni invalidity v roce 2013 a datum vzniku invalidity bylo stanoveno ke dni vypracování nálezu odborného lékaře – psychiatra. Už sama tato skutečnost vzbuzovala pochybnosti o objektivně stanoveném datu vzniku invalidity – i podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je datum vyšetření vnímáno jako nahodilá skutečnost, která nemusí být totožná s okamžikem, kdy zdravotní potíže dosáhly intenzity, která způsobila pokles pracovních schopností. Z podkladů vyplývalo, že se žena psychiatricky léčila už od roku 2004, její onemocnění tedy bylo delší a mělo určitý průběh, který nebyl zohledněn.

Po prošetření věci ombudsmanka konstatovala pochybení spočívající v nepřesvědčivě odůvodněném posudkovém závěru o stanoveném datu vzniku invalidity. Toto pochybení pak vedlo k neprávem odepřenému invalidnímu důchodu. Datum vzniku invalidity totiž vymezuje období, v němž se zjišťuje, zda žadatel o invalidní důchod splňuje podmínku získané doby pojištění v období před vznikem invalidity (5 let doby pojištění z 10 před vznikem invalidity u lidí do 38 let nebo 10 let pojištění z 20 let před vznikem invalidity u lidí nad 38 let).

Už v rámci šetření ombudsmanky Česká správa sociálního zabezpečení své pochybení napravila, když vyvolala mimořádnou kontrolní lékařskou prohlídku. Při ní byl vypracován nový posudek o invalidity obsahující již řádné odůvodnění posudkových závěrů. Vznik invalidity byl stanoven k dřívějšímu datu – už k roku 2010. V důsledku posunutí data se změnilo i rozhodné období, v němž se posuzuje nárok na invalidní důchod, a zahrnovalo tak i roky, kdy žena ještě pracovala a tato doba mohla být započítána. Nárok na invalidní důchod od roku 2010 jí vznikl a mohl jí být přiznán.

Novým rozhodnutími ČSSZ byla žena uznána invalidní nejprve pro I. stupeň invalidity od roku 2010 a byl jí vyměřen invalidní důchod ve výši 2900 Kč. Od roku 2012 pak byla uznána invalidní ve III. stupni invalidity s důchodem 4700. Za dobu 2010 – 2018, kdy jí důchod nebyl vyplácen, jí byl přiznán a poskytnut doplatek 420 000 Kč.

Nepřesvědčivé posouzení závislosti na péči

Současně s invalidním důchodem ombudsmanka zahájila šetření i ve věci příspěvku na péči. Ten byl ženě přiznán pro 1. stupeň závislosti, i když stěžovatel uváděl, že žena potřebuje pomoc jiné osoby v mnohem větším rozsahu a je také omezena ve svéprávnosti.

Ombudsmanka zjistila, že ženě byl příspěvek na péči přiznán v roce 2014. Podle rozhodnutí potřebovala pomoc druhé osoby u 4 základních životních potřeb: oblékání a obouvání, tělesná hygiena, osobní aktivity a péče o domácnost. V roce 2017, když žena žádala o zvýšení příspěvku na péči, došlo k novému posouzení, podle jehož závěrů opět potřebovala pomoc u 4 životních potřeb: tělesná hygiena, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Uznání potřeby pomoci v péči o zdraví bylo zdůvodněno nasazením nových léků a faktem, že žena sama nezvládá jejich pravidelné užívání.

Podle ombudsmanky však bylo nejasné a neodůvodněné „oduznání“ potřeby pomoci při oblékání a obouvání, protože zdravotní stav se mezi roky 2014 a 2017 nijak nezměnil a nezlepšil. Současně ombudsmanka vyslovila pochybnosti s tím, že se posudek nijak nezabýval schopností zvládat orientaci (schopnost orientovat se v obvyklých situacích a schopnost přiměřeně na ně reagovat), a to i s přihlédnutím k faktu, že žena byla omezena ve svéprávnosti. Praktický lékař i specialista-psychiatr navíc ve svých zprávách potvrzovali, že žena vyžaduje celodenní dohled a nezvládá péči o sebe.

Ombudsmanka proto označila posudky pro účely příspěvku na péči za nedostatečně odůvodněné, tudíž nepřesvědčivé.

Na základě šetření ombudsmanky došlo k novému posouzení závislosti ženy na péči. Výsledkem bylo přiznání příspěvku na péči ve II. stupni závislosti, a to od roku 2014, tj. od data, kdy žena o příspěvek poprvé žádala. Aktuálně je to 4 400 Kč a ženě bylo zpětně doplaceno 150 000 Kč.

Kostel Sacre Coeur rozezněl benefiční Koncert pro IMPULS. Výtěžek poputuje lidem s roztroušenou sklerózou. Pomoci přijeli i studenti z Hotelové školy Poděbrady.

Již devátým rokem pomáhá organizátor koncertu Nadační fond IMPULS pacientůms roztroušenou sklerózou v odborném RS centru ve Všeobecné fakultní nemocnici
na Karlově náměstí v Praze 2, kterým finančně přispívá na psychoterapii. „Psychoterapeutická
péče není v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přitom
je pro pacienty s roztroušenou sklerózou nesmírně důležitá. Pacienti s touto
diagnózou zažívají změny nálad, přecitlivělost, apatii, potýkají se depresemi a
myšlenky na sebevraždu u nich nejsou výjimečné. Proto je podstatné, aby tito lidé
měli přístup k odborné psychoterapeutické péči, která jim pomůže jejich
časté problémy řešit,“
říká prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí
největšího českého RS centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Výběr skladeb a interpretů pro koncert v pražském kostele Sacre Coeur
byl celý v režii první dámy české violy Kristiny Fialové, která také byla jeho
hlavní protagonistkou.
„Letošní
dramaturgie koncertu byla bez kompromisů. Měla jsem radost, že pozvání přijali
ti nejlepší z nejlepších a mohli jsme společně odehrát dva klenoty komorní
tvorby – klavírní kvinteta Roberta Schumanna a Antonína Dvořáka,”

prozradila violistka.

Mladí studenti ze střední školy pod vedením Ivy Koštýřové se
zapojili do pomoci lidem s RS a benefičně připravili občerstvení. Potěšili
svými kulinářskými výtvory nejen chuť, ale i srdce; v dnešní uspěchané
době pomohli zastavit se a zamyslet nad tím, co je skutečně důležité.

O příjemnou atmosféru večera se postarala také moderátorka Martina
Kociánová. Závěr nezapomenutelného
večera zpestřila řízená degustace sommeliéra Víta Poppa, se kterým se
návštěvníci vydali do mnoha koutů vinařského světa. O příslovečnou tečku se
postaral Clarion Congress Hotelu Prague.

Děkujeme všem přátelům NF IMPULS za podporu, děkujeme všem našim
partnerům, generálnímu partnerovi Unimex Group, hlavnímu mediálnímu partnerovi
Rádiu Impuls, Hudebním rozhledům, naši
partneři patří mezi naše přátele…

O Nadačním fondu IMPULS Za 18 let své existence Nadační fond IMPULS rozdělil více než 30
miliónů korun ve prospěch nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS).
Jeho záběr je ale širší. Vede jediný celostátní Registr pacientů s roztroušenou
sklerózou (ReMuS) v České republice, vzdělává a pořádá cvičební projekty jako
Maraton
MaRS
, Potkalo se tělo s duší a další.

Bližší informace o koncertu a Nadačním fondu IMPULS najdete na www.nfimpuls.cz.