Search
Close this search box.

Parazité nejsou příčinou roztroušené sklerózy

Tyto informace se velmi účinně šíří po internetu. Bohužel, mnozí nemocní s RS v touze zlepšit svůj zdravotní stav, vyhledávají „zaručenou pomoc“, která je jim prostřednictvím internetu nabízena. Jedná se nejenom o diagnostiku údajných parazitárních infekcí, ale je jím nabízena i terapie, která je má těchto infekcí zbavit. To všechno má vést k zlepšení zdravotního stavu, či dokonce k vyléčení RS. Protože celý koncept, že RS je způsobena parazitárními infekcemi není podložen žádnými objektivními důkazy a především proto, že „odčervování“ nemocných s RS může být nebezpečné pro jejich zdraví a může je vzdálit dostupným účinným léčebným postupům, chci stručně vyslovit svůj názor, který je podložen medicínskými důkazy.

Více informací v sekci ŽUMPA, viz https://www.aktivnizivot.cz/zumpa/parazite-nejsou-pricinou-roztrousene-sklerozy-a523211

Benefice Nadačního fondu IMPULS na roztroušenou sklerózu vynesla více než 481 tisíc korun

„Benefiční koncerty pořádáme každoročně, ale letošní benefice jemimořádná,“ řekla předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS Kateřina
Bémová. „Je to téměř na den přesně, kdy
byl před 15 lety Nadační fond IMPULS pro roztroušenou sklerózu založen,“

vysvětlila. Na pódiu pak poděkovala umělcům, partnerům a všem lidem
v zaplněném divadelním sále, kteří přišli dobrou věc osobně podpořit.

Vysoce ceněnou taneční inscenaci
Korekce (2014) v podání souboru VerTeDance a hudebníků Clarinet Factory si
nenechaly ujít přes dvě stovky diváků, kterých se závažná diagnóza jakkoliv
týká. Představení totiž pracuje s motivem nesvobody a nemožnosti pohybu,
tématem blízkým právě lidem trpícím roztroušenou sklerózou.
„Je to nemoc mnoha tváří, má mnohé projevy,
které mohou být u každého pacienta jiné. Částečná či celková imobilita bohužel
patří mezi ně,“
vysvětlila vedoucí lékařka RS centra Neurologické kliniky
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. Eva Havrdová k agresivní
autoimunitní chorobě, která se projevuje také například únavou, depresemi,
poruchami zraku, citlivosti, stability či bolestivými spasmy.

Úspěšná byla benefice i po
finanční stránce. Výtěžek z darů a dobrovolného vstupného se vyšplhal na
481 251 korun. Ty nadační fond věnuje na financování registru ReMuS, který
od roku 2013 celorepublikově monitoruje léčbu roztroušené sklerózy.
„Dlouhodobý centrální monitoring je velmi
důležitý, a to jak pro medicínský výzkum, tak i pro zlepšení přístupu pacientů
k nejmodernější léčbě“,
uvedla profesorka Havrdová.

Tematice roztroušené sklerózy se
dlouhodobě benefičně věnují i hudebníci multižánrového kvarteta Clarinet
Factory. Zcela bez nároku na honorář vystoupili pro Nadační fond IMPULS letos již
podesáté. Pořadatelé si pro ně připravili symbolický dárek – poukaz na půl dne nahrávání
ve studiu SONO Records.
„To jsme opravdu
nečekali,“
poznamenal mile překvapený klarinetista Jindřich Pavliš s tím,
že poukaz rádi využijí k natáčení nového, v pořadí již šestého sólového
alba.

Za 15 let své existence rozdělil
Nadační fond IMPULS jen na příspěvcích téměř 19 miliónů korun. Dalšími
prostředky kontinuálně financuje osvětové, vzdělávací a rehabilitační projekty
týkající se roztroušené sklerózy jako je například registr ReMuS, rehabilitační
a terapeutické programy či zdravotnické vybavení v RS centrech.
Jedním ze zdrojů jsou i výtěžky z benefičních akcí a příspěvky od
partnerů. Tím je i dlouholetý generální partner společnost Unimex Group, jenž
během večera předal zástupcům fondu šek na 350 tisíc korun.

O benefičních koncertech pro IMPULS

Projekt benefičních koncertů „Pro IMPULS“ začal v roce
2005 v Divadle Archa. Každoroční hudební setkání s klarinetovým
kvartetem Clarinet Factory se stalo symbolickým poděkováním příznivcům
Nadačního fondu IMPULS a zároveň úspěšnou dobročinnou akcí. Z vybraných
peněz nadační fond v minulosti financoval například nákup vybavení nebo rehabilitační
programy pro pacienty ve specializovaných RS centrech.

Nadační
fond IMPULS vznikl v roce 2000 s cílem je podporovat projekty v oblasti
vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou. Přispívá i na
fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Více na
www.nfimpuls.cz.

13. Národní konference „ Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“

13. Národní konference „ Místo pro kvalitní život s roztroušenousklerózou“

13. června 2015, Kongresové centrum IKEM Praha, Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9 , Praha 4

Program

10.30 – 11.00 Registrace
účastníků

11.00 – 11.10 Zahájení konference

11.10 – 12.00 Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Všeobecná fakultní nemocnice: Nové
trendy v léčbě RS a jejich prosazování do praxe

12.00 – 12.30 Ing. Jiří Veselý, Lázně Vráž: Lázeňská
léčba RS v lázních Vráž

12.30 – 12.50 Polední přestávka

12.50 – 13.35 Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice: Výsledky
z českého registru ReMuS

13.35 – 14.20 Mgr. Klára Novotná, Všeobecná fakultní nemocnice: Fyzioterapie a cvičení v léčbě RS

14.20 – 15.00 Ing. Zdeněk
Šimek Ph.D.,
Všeobecná zdravotní pojišťovna: Kam směřuje trh práce pro
lidi s hendikepem

15.00 Zakončení konference

Účastníkům konference bude poskytnuto polední občerstvení a
odpolední káva

Vstupné dobrovolné, výtěžek ze vstupného použije Unie Roska ve prospěch pacientů s RS

Doprava: Metrem do stanice Kačerov
(trasa C). Pak autobusem č.
114 na zastávku IKEM (v autobuse hlášena jako „Institut klinické
a experimentální medicíny“)

Informace o konferenci tel.: 773179500 nebo e-mail roska@roska.eu

Master (Miracle) Mineral Solutions (MMS); zdraví nebezpečný prostředek bez prokázaných pozitivních účinků na zdraví

Ve své práci klinického imunologa a učitele na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové se stále častěji setkávám s informacemi, zprostředkovanými prostřednictvím internetu, ale často i dotazy pacientů, které se týkají možností využít MMS k léčbě rozmanitých nemocí, často velmi závažných, jakými jsou nádorová onemocnění, infekční nemoci a imunopatologické choroby, např. roztroušená skleróza. Jsem překvapen, jak „bohaté“ jsou zdroje informací o MMS na různých internetových stránkách.

(Pokračování textu…)

Master (Miracle) Mineral Solutions – zdraví nebezpečný prostředek bez prokázaných pozitivních účinků na zdraví

Jsem překvapen, jak „bohaté“ jsou zdroje informacío MMS na různých internetových stránkách. Je nemožné se jimi zabývat podrobně. Podle
mé znalosti všechny mnou navštívené stránky informovaly jednoznačně o
blahodárných zdravotních účincích požívání MMS.

Celý text ke stažení v sekci ŽUMPA; https://www.aktivnizivot.cz/zumpa/master-miracle-mineral-solutions-mms-zdravi-n-a5118214

ÚP ČR začal vydávat nové průkazy OZP

Do konce března 2015 vydávalÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod,
které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015.

„K
tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé, kterých je
přibližně 230 tisíc, už tak nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí
jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají. A to do doby vydání nového dokladu,“
upozorňuje Kateřina
Sadílková
, pověřená řízením ÚP ČR.

Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali
vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližší době. „Uvědomujeme si, že to může znamenat drobnou
komplikaci pro naše klienty, ale musíme se řídit platnou legislativou. Uděláme
vše proto, aby byl proces výměny co nejrychlejší a žadatele zatěžoval co
nejméně,“
říká náměstkyně pro sociální věci Generálního
ředitelství ÚP ČR
Zdeňka Cibulková.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit
aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským
průkazem.

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014,
nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a
podepsali příslušný formulář
, který dostanou na přepážce.

Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku
na průkaz OZP“
. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Na
základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok
na vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při
osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi,
trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu
vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z
předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

Kdo
má nárok na přechod nároku na průkaz OZP?

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod
mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá
závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá
po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit
dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po
dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného
průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona
nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim
ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

Volba
symbolu osoby se zdravotním postižením

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami
si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo
praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky
nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé
výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku
na průkaz OZP.

Kateřina
Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Oceňovaná inscenace KOREKCE se představí v rámci benefice – na podporu roztroušené sklerózy

„Podpory našich špičkových umělců si velice vážíme. Clarinet Factory pronás benefičně vystupují již 10 let a vždy dokáží nabídnout něco
nového, neotřelého. Letos poprvé zažijeme jejich hudbu ve spojení
s moderním pohybovým divadlem. Diváci se rozhodně mají na co těšit,“
uvedla
Aurin Nedbalová, ředitelka Nadačního fondu IMPULS, který provozuje Registr pacientů
s roztroušenou sklerózou – ReMuS.

Benefiční večer má čistě
dobročinný účel. Vybrané peníze totiž pomohou Nadačnímu fondu IMPULS financovat
ReMuS, jediný celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou u nás, jež
sbírá data pro medicínský výzkum. „Výtěžek
z loňské benefice byl 292 300 Kč a beze zbytku jsme jej použili na provoz
a zpracování dat registru,“
doplnila Aurin Nedbalová s tím, že celkové
roční náklady na registr se pohybují v řádu miliónů korun.

Taneční představení Korekce (2014)
vzniklo pod režijní taktovkou Jiřího Havelky. Získalo řadu významných ocenění,
mimo jiné se stalo i Taneční inscenací roku 2014. Obsahově pracuje s tématem
blízkým právě lidem s roztroušenou sklerózou – motivem nesvobody, nemožnosti
pohybu a s tím spojenými pocity.

Projekt benefičních koncertů „Pro
IMPULS“ začal v roce 2005 v Divadle Archa. Každoroční hudební setkání s klarinetovým
kvartetem Clarinet Factory se stalo symbolickým poděkováním příznivcům Nadačního
fondu IMPULS a zároveň dobročinnou akcí ve prospěch léčby roztroušené sklerózy.
Letošní benefice proběhne za podpory společnosti Unimex Group a Rádia Impuls.
Večerem provázejí Dana Morávková a Jan Čenský.

Vstupenky je možné zakoupit na www.nfimpuls.cz a vyzvednout až na místě
před koncertem nebo osobně v divadle La Fabrika a MS Centru VFN Praha 2 (Karlovo
náměstí 32).

Clarinet Factory

Kvarteto vynikajících klarinetových hráčů patří už
přes dvacet let k unikátním tuzemským formacím. Pohybuje se na hudebním pomezí
mezi soudobou i klasickou vážnou hudbou, jazzem, world music, elektronikou a multižánrovými
projekty. O vysokém mezinárodním renomé skupiny svědčí vítězství v prestižní
americké soutěži International Songwritting Competition i pozvání od Bobbyho
McFerrina ke společnému vystoupení. Clarinet Factory skládají také hudbu pro
filmy, divadelní a baletní představení a úzce spolupracují se zpěvačkou Lenkou
Dusilovou, perkusionistou Alanem Vitoušem nebo výtvarníkem a performerem Petrem
Niklem. Více na www.clarinet-factory.cz a na www.vertedance.org/projekty/korekce/.

Roztroušená skleróza není způsobena lepkem

Patogenetické mechanismy RS jsou popsány ve velkém detailu, přesto ale nejsou dostatečné pro zodpovězení všech našich otázek. Zůstává tedy velký prostor pro nejrůznější spekulace, které hledají možné příčiny RS. V poslední době je jednou z nejčastějších spekulací v této souvislosti spojování RS s nesnášenlivostí lepku. Tento nevědecký mýtus se rychle šíří na webu a bohužel negativně zasahuje nemocné s RS. Proto je vhodné, abychom se pokusili tento mýtus vyvrátit na základě vědeckých informací.

(Pokračování textu…)

Vychází VOZKA č. 1/2015 – magazín o životě a pro život na vozíku

Čtenáři se opětmohou těšit na pestrý a obsáhlý kaleidoskop zpráv, informací, tipů, rad a zajímavostí
o životě a pro život na vozíku.

Stručný výběr z
obsahu:

 • Pokrytectví a mediální lumpárny je název editorialu
  Jiřího Muladiho, inspirovaného výrokem prezidenta Zemana na téma začleňování
  handicapovaných dětí do běžných škol
 • Od dubna do října můžete využít nabídek kurzů sociální rehabilitace
  Domu Exodus
 • Černá kronika – trable, dramata a kuriozity ze života handicapovaných
 • Představujeme: Kruhcentrum se věnuje integraci lidí s postižením
 • Originální charitativní sekáč Hvězdný bazar je projekt, jehož výtěžek
  plyne na podporu zaměstnávání vozíčkářů
 • Fanynku tenisu Nikol překvapil tenista Radek Štěpánek – přes
  NADACI AGEL od něj získala 130 tis. korun na kompenzační pomůcky
 • Střední škola Spektrum je
  schopná připravit kvalitní podmínky i pro studenty na vozíku. Výuka probíhá po
  internetu, na zkoušky se jezdí jen dvakrát do roka
 • Handy club Ostrava pořádá řadu dlouhodobých vzdělávacích kurzů za
  symbolickou cenu
 • Pravidelná rubrika NAŠE TIPY přináší nabídku zajímavých publikací nejen
  pro život s handicapem
 • Nejkrásnější pohled je z nového vozíku s výtahem, píše ve
  svém článku Michal
  Pospíšil, který si pořídil nový speciální vozík
 • O dopadech úsporných opatření na servis ortopedických vozíků informuje Ivo Krajíček
 • Informujeme o otevření nově otevřeného lokomočního centra dětské
  léčebny v Sanatoriích Klimkovice pro děti, které by rády chodily
 • Tématem nového Vozky je Roztroušená skleróza.
  Přinášíme rozhovor s odbornicí Evou Havrdovou, anketu čtenářů s RS,
  zkušenosti roskařky Radky Keršnerové s výstupem na Kilimandžáro, články o
  RS a těhotenství a o nových rehabilitačních pomůckách pro pacienty MS centra
  v Nemocnici Jihlava
 • Taneční oddíl SKV Praha přijímá další zájemce o tanec z řad
  vozíčkářů
 • V Galerii UMÚN – umělců malujícími ústy a nohama – představujeme
  Veroniku Svatošovou
 • Moje první jarní mrtvola je název krátké
  povídky Věry Schmidové v rubrice Literární dílna
 • Vozíčkářka Monika
  Henčlová vydala knížku
  Holka divoká a
  redaktorka Blanka
  Falcníková k ní napsala recenzi
 • Jste na vozíku a chtěli byste sportovat? Tak se přidejte! Florbalový
  klub vozíčkářů FBC ABAK Ostrava hledá posily, orienťáci zahajují sezónu a
  sledge hokejisté se chystají na mistrovství světa
 • Na speciálním surfu waveski pokořuje vlny Charles Webb
 • Pokud se chystáte do jeskyní Moravského krasu, pak pozor – pro
  vozíčkáře nyní platí omezení

… a mnoh odalšího

Další informace:

· Pavel Plohák, šéfredaktor magazínu VOZKA, tel.: 595 545 083 (10–17
h), e-mail: sefredaktor@vozka.org, http://www.vozka.org/redakce/kontakt/

· Ke stažení ve formátu PDF jsou čísla starší jednoho roku na:
http://www.vozka.org/odkazy-v-hlavicce/jednotliva-cisla/