Search
Close this search box.

Otestujte své léky!

Téměř každý z nás dnes užívá nějaké léky – někteří jeden, dva přípravky, jiní i deset a více pilulek denně. Tyto léky, které nám často předepisují různí lékaři, dále kombinujeme s volně prodejnými přípravky nebo bylinkami. Příbalové létáky v naprosté většině případů nečteme a tak nějak doufáme, že je a bude všechno v pořádku.

Léky ale nejsou jen tak ledajaká věc. Některé konkrétní kombinace léků s jinými přípravky, pokrmy či bylinkami mohou mít neblahé následky na naše zdraví a snížit účinnost léčby. Je proto načase se o své léky začít více zajímat!

Pomoci vám může nová, bezplatná poradna Znám své léky na stránkách http://www.znamsveleky.cz/, kterou pro vás připravila Asociace inovativního farmacetického průmyslu.

Co vám poradna nabízí?

 • Vyznat se v lécích, jež užíváte.
 • Odhalit případné interakce, tj. vzájemnou nesnášenlivost léčiv.
 • Zjistit, kterým potravinám a bylinkám byste se měli vyhnout.
 • Poznat, které léky používáte duplicitně (například léky na bolest se stejnou účinnou látkou).

Komu může poradna pomoci?

Poradna je určena pro vás, pacienty, i vaše rodinné příslušníky, kteří užíváte více různých léčivých přípravků (na předpis nebo volně prodejných). Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro ty, jež mají zájem se dozvědět víc.

Jak poradna funguje?

Do formuláře na stránkách http://www.znamsveleky.cz/ stačí zadat názvy všech užívaných léčiv a e-mailovou adresu, na kterou budete chtít zaslat odpověď a potvrzení o přijetí seznamu léků.

Vámi zaslaný seznam bude zanalyzován spolupracujícími odborníky napojenými na databázi léčiv společnosti Infopharm. Nejpozději do 2 dní od zadání dotazu (u komplikovaných dotazů nejpozději do 7 dní) obdržíte informaci o tom, zda zadané léky jsou, či nejsou ve vzájemné interakci a jakým bylinám a pokrmům byste se měl/a vyhnout. Poradna probíhá zcela anonymně a bezplatně.

Více informací na http://www.aifp.cz/ nebo http://www.znamsveleky.cz/.

12. Národní konference „ Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“

Dějištěm 12. národní konference se stane 21. června Kongresové centrum IKEM Praha, zve Unie Roska.

Kongresové centrum IKEM Praha, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9 , Praha 4
21. června od 11.00 hod do 15.00 hod
Doprava: Metrem do stanice Kačerov (trasa C). Pak autobusem č. 114 na zastávku IKEM (v autobuse hlášena jako „Institut klinické a experimentální medicíny“).
Program
10.30 hod – 11,00 – registrace účastníků
11.00 hod – prof. MUDr. Eva Havrdová – Problematika léčby RS a její dopad na pacienty
12.00 hod – prof. RNDr. Jan Krejsek CSc – Imunita a Roztroušená skleróza mozkomíšní
12.50 hod – 13.05 – přestávka
13.05 hod – PharmDr. Josef Suchopár – Interakce léčiv
14.00 hod – Mgr. Dana Chmelařová – Rehabilitace kognitivních funkcí pacientů s RS
14.50 hod – Zakončení konference
Informace o konferenci na tel 773 622 111 nebo na e-mail karelh@roska.eu nebo kristaf@roska.eu

Koncert Hany Robinson a promítaní filmu „Máš jen jednu šanci“

„Neexistuje utrpení, které by On (Bůh) neuměl přeměnit v cestu, jež vede k Němu.“ sv. Jan Pavel II

Srdečně Vás zveme do Přibyslavic na první červnovou sobotu 7. 6. 2014

Koncert Hany Robinson a promítaní filmu „Máš jen jednu šanci“

Film zachycuje průběh unikátní expedice pacientů nemocných roztroušenou sklerózou na nejvyšší horu Afriky Kilimanjaro a svědectví Radky Keršnerové spoluorganizátorky výpravy.

Program:

16:30 Mše svatá a žehnání nemocným

18:00 Koncert Hany Robinson

18:45 Promítání filmu

Světový den RS

Zelená je barva naděje. Vyjádřete 28. května symbolicky zelenou barvou podporu lidem s RS!

 • oblečte se do zelené
 • přebarvěte si Facebook
 • upozorněte své kamarády

Více informací o Světovém dnu na http://worldmsday.msif.org/

Konference “ŽIVOT SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU”

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání s tématem „ŽIVOT SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU“, které se uskuteční v rámci projektu „Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR“ v průběhu soboty (9:00-17:00) 31. května 2014 v Plzni setkání proběhne v hotelu Angelo v centru Plzně, prostory jsou bezbariérové (adresa hotelu: U Prazdroje 6, Plzeň).

Konference , která se koná v rámci projektu „Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR“ je určen pro pacienty a jejich rodinné příslušníky (týká se i pacientů s RS). Projekt vznikl primárně na podporu pacientů po úrazu mozku, ale byl rozšířen i pro pacienty, kteří se potýkají s potížemi způsobenými onemocněním mozku i z jiných důvodu než je jen úraz (tedy právě i pro pacienty s rs).

Na konferenci bude přednáška lékaře, psychologa, logopeda, fyzioterapeuta a představí se zde i několik neziskových organizací pomáhajících v této oblasti. Cílem celé konference je přiblížit pacientům možnosti, které by jim pomohly v jejich životě s nemocí pomoci.

PROGRAM:

9:00 – 9:30

Zahájení setkání

9:30 – 10:00

Získaná poškození mozku – přehled (MUDr. Jiří Valeš)

10:00 – 10:45

Když nás bolí duše…aneb jak si poradit s depresí a jinými negativními pocity (Mgr. Dana Chmelařová)

10:45 – 11:00

Přestávka a občerstvení

11:00 – 11:30

Jak může rodina pomoci s rehabilitací řeči pacientovi s poškozením mozku? (Mgr. Ivana Herejková)

11:30 – 12:00

Další možnosti fyzioterapie u pacientů s poškozením mozku (Tomáš Mráz Dis., Ivana Šroglová, Dis.)

12:00 – 13:15

oběd

13:15 – 14:00

Co dělat po návratu z nemocnice? (Mgr. Lucie Valouchová)

14:00 – 14:45

Představení NNO z Plzeňského kraje I.

14:45 – 15:00

Přestávka a občerstvení

15:00 – 15:45

Canisterapie v praxi (Olga Tomášů)

15:45 – 16:30

Představení NNO z Plzeňského kraje II.

16:30 – 17:00

Sdílení zkušeností – workshop

Přihlášky posílejte na email: skovarikova@erudis.cz, tel. 739 265 658. Vzdělávací program i strava jsou pro účastníky setkání zdarma.

30. výročí Rosky Praha

Srdečně Vás zveme na společenský večer, který Roska Praha pořádá u příležitosti 30. výročí Rosky Praha a Světového dne roztroušené sklerózy.

Tento společenský večer se koná dne 28. 5. 2014 od 18.00 do 24.00 v KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 11.

Pro imobilní členy možnost zajištění svozu. Dopravu je možno objednat do 21. 5. 2014 na emailu roska.daniela@centrum.cz nebo tel. čísle 774 185 784

Vstupné dobrovolné.

Světový den RS v JIhlavě

Roska Jihlava Vás zve 25. 5. ve 14. hodin do Villy Eden na SVĚTOVÝ DEN RS

program:

 • přednáška MUDr. Radka Ampapy z jarního semináře
 • vystoupení dětí

Občerstvení zajištěno

Zve výbor Rosky Jihlava

Výměna průkazů OZP bude jednodušší

Držitelé průkazů mimořádných výhod (průkaz MV) a průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP) absolvují lékařské posouzení a správní řízení o vydání nového dokladu jen v případě, že platnost jejich současného průkazu skončí v nejbližších měsících. Tedy do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP, kterou dne 15. 4. 2014 avizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Změna by měla lidem se zdravotním postižením administrativně odlehčit. Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, došlo mimo jiné i ke zrušení institutu mimořádných výhod (MV), na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové průkazy (kartičky) s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy MV jsou platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. 12. 2015. K tomuto datu skončí platnost všech průkazů MV. Lidé tak budou moci nadále čerpat benefity pouze po předložení průkazu OZP.

V současné době jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) povinny zahajovat u držitelů průkazů MV, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, správní řízení o přiznání průkazu OZP podle legislativy, která je účinná od 1. 1. 2014. Tento úkon musí provést ještě před tím, než uplyne doba platnosti průkazu MV.

Smyslem tohoto postupu je zabezpečit plynulý nárok na průkaz a případně na benefity, které z něj vyplývají. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu v městské hromadné dopravě (tramvaj, trolejbus, autobus, metro), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa.

Rozsah benefitů se liší podle typu průkazu OZP. Podle oznámení MPSV z 15. 4. 2014 připraví ministerstvo novelu zákona, kterou tato povinnost skončí. Cílem nové právní úpravy je nastavit pravidla tak, aby držitelé průkazů MV dostali průkaz OZP podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 automaticky, aniž by museli znovu procházet posouzením zdravotního stavu u posudkového lékaře příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Vzhledem k délce legislativního procesu může novela nabýt účinnosti přibližně začátkem roku 2015. „Úřad práce ČR velmi vítá jakékoli právní úpravy, které povedou ke zjednodušení života osob se zdravotním postižením. Stejně je tomu i v rámci plánovaného automatického vydávání průkazů OZP.

Do doby než novela vstoupí v účinnost, ale musíme postupovat podle stávající legislativy,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková. V praxi to znamená, že ÚP ČR bude pokračovat v zahajování správních řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP u klientů pobírajících příspěvek na mobilitu, kterým v průběhu roku končí platnost průkazu MV. Toto správní řízení zahájí přibližně dva měsíce před koncem platnosti průkazu MV a bude klienta o této skutečnosti informovat. Tento postup bude platit do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP. V případě lidí, kteří mají přiznány mimořádné výhody bez časového omezení a kterým končí platnost průkazu MV „ze zákona“ 31. 12. 2015, řízení zahajovat nebude.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

,,Světový den RS v Ostravě“

ROSKA OSTRAVA ves spolupráci s RS centrem Neurologické kliniky FNO a Unií ROSKA

si vás dovolují pozvat ,,SVĚTOVÝ DEN RS V OSTRAVĚ“ pořádaný dne 21. 5. 2014 od 15.00 v prostorách SANATORIÍ KLIMKOVICE pod záštitou FN OSTRAVA a náměstka hejtmana kraje ING. JIŘÍHO MARTINKA

Program:

 • Zástupci vedení FNO, Sanatorií Klimkovice a Moravskoslezského kraje
 • Úvodní slovo odborného garanta MUDr.Olgy Zapletalové
 • Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.: Neurologická klinika, FNsP Prešov – Seznámení s péči o pacienta s RS na Slovensku
 • MUDr. Pavel Hradílek Ph.D. – Kriteria zahájení a ukončení léčby imunomodulační léčby RS
 • MUDr. Mgr. Tomáš Bauko – Rehabilitační léčba RS v Sanatoriích Klimkovice
 • Jarmila Fajnorová prezident SZSM – Činnost a aktivity SZSM

Jako hosté pozvání přijali: předseda Unie Roska Karel Hrkal a zástupci pacientské organizace z Polska a Slovenska. Svoji účast potvrd´te do 18. května na email roska.ostrava@seznam.cz

Srdečně zve Roska Ostrava!

Generálním partnerem jsou AquaKlim, s.r.o.