Search
Close this search box.

Na Koncertu pro IMPULS rozezní své housle Václav Hudeček

Stejnějako činnost Nadačního fondu IMPULS je i program koncertu nasměrován k srdcím
všech posluchačů. V programu
sestaveném speciálně pro tento večer budou barokní skvosty mistrovských
skladatelů proloženy romantickými skladbami. Večerem bude provázet Jan Čenský. Na programu jsou mimo jiné skladby A.
Dvořáka, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna. „Spolupráce s NF IMPULS je pro
mě srdeční záležitost a mám velkou radost, že v letošním roce přijali mé
pozvání světově uznávaní muzikanti – Václav Hudeček, Petr Nouzovský a soubor
Barocco sempre giovane,“ říká violistka Kristina Fialová.

V prostorách
kostela bude připravena i prodejní výstava série velkoformátových fotografií
studentů SPŠST věnovaná speciálně pro tuto příležitost, návštěvníci si budou
moci zakoupit nejnovější CD účinkujících a další zajímavostí bude charitativní
stánek, ve kterém bude k dispozici občerstvení vyrobené přáteli Nadačního
fondu IMPULS, jehož příjem bude součástí výtěžku koncertu.

„Výtěžek koncertu je
jako poslední roky určený na podporu psychoterapie. Jeden z projektů,
ceněný všemi účastníky, je „Potkalo se tělo s duší“. A kde jinde se může
potkat naše duše s tělem lépe, než zde…,“ říká předsedkyně správní rady Nadačního
fondu IMPULS Kateřina Bémová.

Výtěžek benefice
přispěje na léčbu duše. Celý výtěžek koncertu
věnuje Nadační fond IMPULS na úhradu práce psychoterapeuta v odborném
centru na Karlově náměstí v Praze 2, protože tato péče není hrazena
z veřejného pojištění. „Tělo a duše jsou spojené nádoby. Při léčení tělesných
projevů chronického onemocnění je prospěšné věnovat péči i myšlenkám, pocitům a
životním událostem pacienta. Výsledkem takovéto celkové péče je zmírnění
průběhu onemocnění a omezení doprovodných projevů nemoci,“ zdůrazňuje
psychoterapeutka Renáta Malinová.
"Každý
z nás je nejpovolanějším odborníkem na svůj vlastní problém, ale někdy potřebujeme
pomoc," říkávají s úsměvem lidé, kteří vstupují do dveří
psychoterapeutické pracovny.

Koncert pro IMPULS
proběhne ve čtvrtek 20. dubna od 19 hodin v kostele sv. Šimona a Judy
v Praze za podpory společnosti Unimex Group a Rádia Impuls. Vstupenky ve výši
290 Kč lze zakoupit v síti
Ticketpro.

Legislativní změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Důvodem tohoto návrhu je umožnit kontrolu dodržování limitu stanoveného zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro účely tzv. náhradního plnění. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava nevylučuje v rámci náhradního plnění obchodní činnost, tj. dodavatel nemusí být přímým výrobcem obchodovaného zboží, slouží limit k tomu, aby v rámci této obchodní činnosti nemohl dodavatel dodávat pro účely náhradního plnění neomezené množství výrobků, služeb nebo zakázek. Problém aktuální zákonné úpravy spočívá v tom, že kontrolní orgán, tj. Státní úřad inspekce práce, nemůže z důvodu velkého množství realizovaných transakcí efektivně kontrolovat dodržování stanoveného limitu u dodavatele náhradního plnění. Zavedení elektronické on-line evidence náhradního plnění umožní jeho efektivní kontrolu, čímž bude v konečném důsledku podpořeno pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením.

Kromě výše uvedeného MPSV v průběhu roku 2017 reagovalo na zvýšení sazby minimální mzdy pro osoby se zdravotním postižením. Od 1. 1. 2017 došlo pro osoby uznané v některém ze stupňů invalidity ke zvýšení sazby minimální mzdy z 9 300 Kč na 11 000 Kč. Bylo tedy potřeba zohlednit zvýšení mzdových nákladů zaměstnavatelů specializujících se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, resp. zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Osoby se zdravotním postižením mají oproti osobám bez zdravotního postižení snížený pracovní potenciál a zejména u osob uznaných ve II. a III. stupni invalidity by mohlo mít zvýšení minimální mzdy negativní dopad na jejich zaměstnanost. Proto od 1. čtvrtletí roku 2017 došlo ke zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, o 700 Kč měsíčně.

Zdroj: MPSV

Vychází magazín pro vozíčkáře VOZKA č. 1/2017

 • VOZKA
  ZOOM 2017 – vyhlášení soutěže
 • Napsali
  jste nám: A zase to cestování vlakem…
 • Náměstek
  hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil: Náš kraj není „černý“ –
  prožíváme lidskou solidaritu a souznění s krásnou přírodou
 • Dvě
  mouchy jednou ranou aneb 15 let osobní asistence: Podané ruce
 • Díky
  projektu Mobilní zahrádky si klienti DPS ve Vrbně pod Pradědem tvoří svůj
  barevný a voňavý svět
 • Špičkové
  metody a přístroje pro lidi s postižením v Sanatoriích Klimkovice
 • Náš
  tip: Kuchyňská linka CHEF MATE do bezbariérového bytu
 • Představujeme:
  Centrum aplikovaných pohybových aktivit při Fakultě tělesné kultury Univerzity
  Palackého v Olomouci
 • Švédská
  pohádka: Zlínští sledge hokejisté vyhráli Malmö open

Více na: http://www.vozka.org/aktuality/zpravodajstvi/magazin-pro-vozickare-vozka-c-1-2017-686cz

Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí

„Novela pomůže těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. Díkynavýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí,“ řekla
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. “Péče o nevyléčitelně nemocné v
hospicích bude konečně oficiální službou a bude hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata
nebo čtyřčata budou bezplatně pomáhat pečovatelky. Dosud mohly pomáhat jen s domácími
pracemi,“ dodala ministryně.

Novela počítá s navýšením částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200
korun na 19 200 korun a současně umožní rychlejší projednání žádosti o příspěvek. Jde o
snahu podpořit poskytování pomoci neformálními pečovateli, zejména osobami blízkými,
v domácím prostředí.

Zvyšuje se podpora rodin, kterým se současně narodily tři nebo více dětí. Poskytování
pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc rodinám zavedením činností souvisejících s péčí o
děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti. Služba bude těmto rodinám
poskytována bezplatně, proto se současně upravuje úhrada nákladů poskytovatelům
sociálních služeb ve formě účelové dotace.

Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců doplněním do zákona o zdravotních službách.
Dojde tak k provázání se zákonem o sociálních službách, protože v nich budou poskytovány
i sociální služby. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní
nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách.

Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou mandatorních výdajů.
Poskytovatelé budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování sociálních
služeb.

Další úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím
bude sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí potřeba. Poskytovatelé nebudou
muset hlásit každou personální změnu na krajský úřad, což představovalo velkou
administrativní zátěž.

V zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti
poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková podstata přestupku pro případ porušení
těchto práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí také zavedení institutu nucené
správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení zjištěných při
inspekci poskytování sociálních služeb.

Zvrat v léčbě roztroušené sklerózy, český lékař potvrdil její účinnost

Dovolte mi krátký komentář k článku “Zvrat v léčbě roztroušené sklerózy, český lékař potvrdil její účinnost”, který vyšel v úterý 21. 3. 2017 v Mladé frontě Dnes. Článek přináší důležité informace o léku Alemtuzumab a problémech s úhradami nákladné léčby u roztroušené sklerózy v České republice. Bohužel forma článku, zejména elektronické verze článku na iDnes, která sklouzává do senzacechtivého bulváru, působí spíše problematicky a nepřináší přesné informace.

(Pokračování textu…)

Reakce doc. Horákové, předsedkyně Neuroimunologické sekce ČLS JEP na článek MF Dnes

Alemtuzumab je lék, který je od r. 2013 registrován pro léčbuatakovité, aktivní formy roztroušené sklerózy. Jde o silnou protizánětlivou
léčbu, jejíž efekt je pouze ve stádiu nemoci, kdy převládá zánět.
V progresivní fázi je bohužel efekt minimální nebo žádný. Lék může mít
řadu závažných vedlejších účinků, proto je užíván většinou až jako lék 2. volby
poté, kdy selhaly léky bezpečnější. Pouze u pacientů s vysokou aktivitou
nemoci je indikováno jeho užití hned v 1. linii. Toto je třeba vždy
diskutovat s ošetřujícím lékařem v příslušném RS centru. Lék se
podává v zajímavém dávkovacím schématu – 1. rok 5 infuzi v 5 po sobě
jdoucích dnech, za rok další 3 infuze. Pak dle aktivity, tj. pokud pacient nemá
známy klinické ani magnetickorezonanční aktivity, tak může být několik let
zcela bez léčby.

Problémem zůstává cena, první 2 pulsy (8 infuzí) stojí skutečně
kolem 1,5 milionu korun a v České republice se stále nedaří najít
mechanismus, jak tuto úhradu v nemocnicích bez problémů zajistit.

Lék byl řádně zkoušen ve standardních klinických studiích,
ve kterých prokázal vysokou efektivitu. Kolega Dr. Tomáš Kalinčík ve své práci
analyzoval data nikoli ze studií, ale data z reálné klinické praxe. Ve své
analýze prokázal, že i v klinické praxi je lék vysoce účinný a data
odpovídají výsledkům ze studií. Jsme pyšní na to, že kolega Kalinčík začínal na
našem pracovišti a také na to, že k daným výsledkům podstatně přispěla
data českých pacientů (samozřejmě zcela anonymní), kteří dali souhlas a podílí
se na sběru dat v rámci registru ReMuS. Toto je přímá ukázka, jak je sběr
dat důležitý a může pomoci v rozhodování lékařů i pacientů
v každodenní praxi.

Protože se objevily i spekulace, že článek mohl být zaplacen
jednou farmaceutickou firmou jako placená reklama na daný lék, tak se krátce
vyjádřím i těmto dotazům. Dle všech dostupných informací, které máme, byl
iniciátorem této aktivity Dr. Kalinčík, který aktuálně pracuje na akademickém
pracovišti Univerzity v Melbourne, Austrálii, a který zaslal do redakce
Mladé fronty Dnes tiskové prohlášení o výsledcích jeho výzkumu a publikaci
práce v prestižním časopise Lancet Neurology.

Doc.
MUDr. Dana Horáková, PhD, Centrum
pro demyelinizační onemocnění
1. LF UK a VFN
Praha

Maraton cvičení s roztroušenou sklerózou 2017 v Praze

V Praze si účastníci cvičení vyzkoušeli kruhový tréninkv posilovně (kombinace aerobních a posilovacích cviků), dále pak cvičení
jógy, pilates, taichi, zdravotní cvičení a řízenou relaxaci. V rámci
doprovodných programů zde byla možnost konzultace fyzioterapeutů a
psychoterapeutů, relaxační malování mandal, ukázka programů na trénink
stability a rovnováhy, ukázka kompenzačních a cvičebních pomůcek. Do maratonu
se také zapojili pacientské organizace, které pacientům s roztroušenou
sklerózou pomáhají (EeRes tým, Mladí sklerotici a Roska). Na závěr maratonského
cvičení zazpíval gospelový sbor Maranantha gospel choir, mezi jehož členy mohli
pacienti poznat i některé ze sestřiček, které je v RS centru na Karlově
náměstí ošetřují.

V Praze se bylo možné k Maratonu připojit také
v rámci cvičení v rehabilitačním zařízení Be Balanced (věnovali své 3
skupinové lekce pro maraton), a v rehabilitačním centru pro zdravotně
postižené Rehafit na Černém mostě (připravili speciální hodinu cvičení pro
vozíčkáře a další hodinu pro chodící).

Celkem se do Maratonu cvičení v ČR zapojilo 2262 osob.
Kromě Prahy se cvičilo také v Brně, Českých Budějovicích, Domažlicích,
Hradci Královém, Jihlavě, Karlových Varech, Kouřimi, Kyjově, Liberci, Mostě,
Novém Boru, Olomouci, Ostravě-v Klimkovicích, Plzni, Poděbradech, Teplicích,
Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Velkých Losinách, Žďáru nad Sázavou. Ze
zahraničních partnerů se do akce zapojily slovenské lázně Piešťany, polská
Lodž, rehabilitační klinika Valens ve Švýcarsku, Izmir v Turecku a 3 města
ve francouzské Bretani (Rennes, Ploemeur, Roscoff). Celkem si tedy v rámci
Maratonu cvičení zacvičilo 2638 osob.

Výtěžek z dobrovolného vstupného a dárcovských SMS pro
Nadační fond Impuls bude použit na podporu komplexní rehabilitace pacientů
s roztroušenou sklerózou. Kromě získání finančního výtěžku pro
rehabilitace patří mezi cíle akce také upozornit na důležitou roli pohybových
aktivit a rehabilitace v léčbě onemocnění s roztroušenou sklerózou a
pacienty tak k pohybu motivovat. Organizátor Nadační fond Impuls Vás již
nyní zve na další ročník akce v roce 2018, který opět proběhne první pátek
a sobotu v březnu.

Další informace:

Hlavní organizátor: Nadační fond Impuls

Informace o pohybových aktivitách: Mgr.Klára Novotná-fyzioterapeut RS centra, novotna.klara.k@gmail.com