Existuje prášek na problémy tohoto druhu?

Konečně urolog, který určitě rozumí mému problému. Při první kontrole mě důkladně vyslechl, brzy na to, při druhé, důkladně vyšetřil – vešel jsem do jeho ordinace. Za jeho zády nastoupeni studenti medicíny, chlapci i děvčata. “Svlékněte se a položte se prosím na záda na lůžko.” Pane bože, já stydlivka, zlý sen. “…

(Pokračování textu…)

5. Urolog (Pepa Bajer)

Na fyzioterapii, kterou jsem začal pro zhoršenou chůzi navštěvovat, pracuje dobrá duše. Umí pozorně naslouchat a ráda pomáhá lidem. Když vyslechla moje problémy s častým močením, doporučila mi urologa, který má jednak zájem o pacienty a druhak chápe nás s diagnózou RS.

Konečně urolog, který určitě rozumí mému problému. Při první kontrole mě důkladně vyslechl, brzy na to, při druhé, důkladně vyšetřil – vešel jsem do jeho ordinace. Za jeho zády nastoupeni studenti medicíny, chlapci i děvčata.

“Svlékněte se a položte se prosím na záda na lůžko.” Pane bože, já stydlivka, zlý sen. ”Uvolněte se prosím, povolte hlavně v oblasti svěračů. Výdech….” Jistě. Dlouhou lubrikovanou hadičku mi za přítomnosti mediků zasunul močovou trubicí až do měchýře. Zpotil jsem se. Navíc pohledy přítomných. Ještě že jsme všichni s rouškami na tváři, stud je pak menší. Byl jsem už tak odevzdaný, že mi bylo vlastně všechno jedno. Snad jsem se té situaci pod rouškou i zasmál. Kde je to mé dno, od kterého se delší dobu snažím odrazit?

Pan doktor měřil tlak, objem, průtok moči atd. Vyvedl mě z omylu, že by moje problémy vyřešila zázračná tabletka. Byl jsem přesvědčen, že opravdu existuje prášek na problémy tohoto druhu. Kdysi dávno jsem totiž vezl delší trasu autem babičku a tvrdila mi, že si vzala prášek, abych nemusel pořád zastavovat. Ale byla to asi spíš plena. “Důležité je, aby jste spal jako dřív a nemusel se stále budit na WC.” Vyřešit tuhle otravnou a dlouhodobou nepříjemnost byla jeho ambice. A moje toužebné přání. Jak to nakonec dopadlo, prozradím v některém příštím příspěvku.

Blog jedna báseň!

Tak…budem rád, ak mi pošlete svoj výtvor/výtvory. Nemusí to byť zrovna báseň, aj fotka kresby, maľby, alebo aj fotka sama o sebe, alebo čokoľvek…fakt ma to poteší! O “RSkárskej tvorbe” píše, a to do slova a do písmene ve svém novém blogu Michal Hellebrandt.

A možná, že při jeho čtení dojde u vás i na nějaké nečekané (ne)literární překvapení 🙂 O RSkárskej tvorbe, Michal Hellebrandt.

Vše o mateřské a rodičovské

V praxi pobírá zpravidla maminka nejdříve peněžitý příspěvek v mateřství a následně rodičovský příspěvek. Jak se liší tyto dvě dávky? Proč nemusí náležet obě? Jaké daňové dopady má jejich příjem?

ROZDÍLY MEZI MATEŘSKOU RODIČOVSKOU PRO LEPŠÍ PŘEHLED

Mateřská dovolenáRodičovská dovolená
Kdo má nárokMatka, ve speciálních případech i otec.Jeden z rodičů, je jedno který.
Jak dlouho trváStandardně 28 týdnů, ale při narození vícerčat
37 týdnů.
Maximálně 3 roky, zvolí si
rodič. Lze měnit i v průběhu.
Kde zažádat o příspěvekVyplácí stát, řeší se se zaměstnavatelem.Je potřeba zažádat na úřadu
práce.
Výše příspěvku11 070 Kč – 36 600 Kč měsíčně podle hrubé
měsíční mzdy.
300 000 Kč na celé období.
V případě vícerčat je to 450
000 Kč.
Je možné při pobírání dávek pracovat?Ano, ale až po šestinedělí.Ano, ale do dvou let dítěte je
nezbytné zajistit osobní
celodenní péči o dítě, v
jeslích může strávit jen 92
hodin za měsíc.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

Délka a podmínky

 • Délka je standardně 28 týdnů (v případě dvojčat a vícerčat je to 37 týdnů).
 • Na mateřskou žena nastupuje 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Konkrétní datum si v rozmezí těchto týdnů může vybrat sama.
 • Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel. Peněžitou pomoc v mateřství poskytuje stát, nicméně zaměstnankyně to řeší se zaměstnavatelem.
 • Základní podmínkou pro přiznání příspěvku je účast na nemocenském pojištění. Je to jedna z částí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel.
 • Účast na nemocenském pojištění musí být po dobu 270 kalendářních dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou.
 • Výjimku mají zaměstnankyně, které během těhotenství pracovní poměr ukončí – zákoník práce pro ně stanovuje ochrannou lhůtu 180 dní.

Výše mateřské

 • Peněžitá pomoc v mateřství je stanovena jako 70 % z vyměřovacího základu. Ten se počítá z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, který se vydělí počtem kalendářních dnů v daném období. Je také nutné znát redukční hranici odvozenou od průměrné mzdy.
 • Maximální výše mateřské dovolené v roce 2021 je 47 700 Kč. Z této částky se už neodvádí žádné daně ani poplatky.

Co zařizuje zaměstnankyně

Nárok na mateřskou zaměstnankyně uplatní v období 8 až 6 týdnů před porodem pomocí tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, který jí vydá ošetřující gynekolog. Žádost bude od gynekologa už předvyplněná
a zaměstnankyně ji pouze předává svému zaměstnavateli.

Co zařizuje zaměstnavatel

Zaměstnavatel k žádosti od zaměstnankyně přiloží vyplněný tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a předá je na Českou správu sociálního zabezpečení. Když žena nastupuje na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel oznámí nástup na mateřskou dovolenou směrem k ČSSZ kódem „M“.

Zaměstnavatel nesmí, až na zákonné výjimky, dát výpověď v tzv. ochranné době – tedy v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou, rodičovskou, případně je v dočasné pracovní neschopnosti.

V průběhu mateřské nesmí zaměstnankyně vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Může pracovat (pro jiného i svého zaměstnavatele) třeba na základě DPP nebo DPČ, ale musí vykonávat odlišný druh práce.

Při návratu ihned po mateřské má zaměstnavatel zaměstnankyni vrátit na její původní práci a pracoviště.

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na mateřskou, pokud jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. OSVČ musí mít dobu pojištění alespoň v rozsahu
270 dní v posledních dvou letech.

Aby studentky měly na peněžitou pomoc v mateřství nárok, musely by před těhotenstvím během studia i pracovat. A to v takovém pracovním poměru, ze kterého je odváděno nemocenské pojištění. Pokud studentky nemají nárok na mateřskou, pak od data narození dítěte mají nárok na rodičovský příspěvek.

Nejen studentky, ale i zaměstnané nebo nezaměstnané ženy také mohou zažádat o porodné – jednorázovou sociální dávku určenou nemajetným rodičům. Pro přiznání se posuzuje čistý příjem a životní minimum rodiny.

Pokud otec a matka dítěte uzavřou písemnou dohodu, může být na mateřské i otec. Nejdříve ale po šestinedělí. Pobírá tedy zkrácenou mateřskou 22 týdnů (31 v případě vícerčat). Nejjednodušší je písemnou dohodu uzavřít přímo na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

 • Rodič (je jedno, jestli matka, nebo otec) má k dispozici 300 000 Kč (u vícerčat 450 000 Kč), které si může rozvrhnout do několika let.
 • Dávky vyplácí úřad práce postupně, v pravidelných měsíčních dávkách.
 • Výše rodičovského příspěvku záleží na tom, jak dlouho jej chcete čerpat.
 • A také na tom, kolik rodič před nástupem na rodičovskou dovolenou vydělával.
 • Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (tedy 70 % měsíčního příjmu).
 • Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do 4 let věku dítěte. Jinak o zbytek peněz rodič přijde.
 • O rodičovský příspěvek se žádá na příslušném odboru sociální podpory pod úřadem práce. Lze žádat už 3 měsíce dopředu, než skončí mateřská. Zažádat je ale možné i zpětně.
 • Když zaměstnanec pobírá rodičovský příspěvek, může si libovolně přivydělat. Klidně i u zaměstnavatele, u kterého pracoval před nástupem na rodičovskou. Navíc je jedno, jestli bude zaměstnaný na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, nebo brigádně.
 • Rodičovskou dovolenou (pracovní volno) poskytuje zaměstnavatel na základě žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.
 • Po návratu z rodičovské dovolené zaměstnavatel oznámí nástup zpět do zaměstnání kódem „U“ – to představuje ukončení povinnosti státu platit pojistné.
 • Při návratu po rodičovské dovolené nemusí zaměstnavatel zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště. Jen má obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Výše rodičovského příspěvku záleží na tom, jak dlouho jej chcete čerpat.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K RODIČOVSKÉMU PŘÍSPĚVEKU NAJDETE ZDE

Vitamin D3 a jeho role v našem zdraví

Nedostatek vitamínu D se v posledních letech prokázal jako jeden z faktorů pro rozvoj autoimunitních onemocnění. Jeho nízké množství se objevuje například u lidí s roztroušenou sklerózou nebo syndromem dráždivého střeva. Optimální hladina vitamínu D se tak dá považovat i za prevenci před rozvojem poruch autoimunity.

(Pokračování textu…)

33. O RSkárskej tvorbe (Michal Hellebrandt)

Raz som v jednom mojom blogu filozofoval o tom, že RSka a s ňou spojený nie práve najväčší psychický komfort, sa dá zvládať aj prostredníctvom nejakej tvorby.

Ja tvorím básničky. U mňa to celkom funguje. Keď napíšem básničku o tom, že mi nie je práve do skoku, mám potom trošku lepší pocit. Neviem prečo. To by bola možno otázka na psychológa. Ako v tom vtipe:

Pacient píše svojmu psychiatrovi z dovolenky:
“Pán doktor, mám sa dobre. Prečo?”

Ale funguje to aj opačne: napíšem básničku, aj keď mi je fajn. Zapisujem si ich do mobilu. Tieto básničky majú zase podpornú funkciu vtedy, keď sa prechádzam po dne. Prečítam si ju a pripomenie mi to fakt, že býva aj dobre a treba to prečkať.

Že moje básničky majú význam len pre mňa a na ich umeleckú hodnotu vietečorobí pes, vám teraz dokážem tým, že ich tu pár zverejním – sami môžte posúdiť, že to naozaj je len zhluk slov a ľahko to zvládnete aj sami – do toho RSkoví básnici!

ŽIVOT________

Mal som raz život,
ale vzali mi ho.

Teda – asi som si ho vzal sám,
tým ako som žil.

Teraz už žijem iný život.
Na mojom strome sedí čierna vrana.
Marek Brezovský by povedal,
že v diaľke zvoní hrana.

Aj ja ju už trochu počujem.

ŽIVLY________

Som

navonok chatrný,
vnútri však silný.

Chcem

ísť cez vodu, cez oheň,
cez všetky živly.

NIŤ________

Teraz je mi dobre.
Ani sa nepohnem,
nech nezmizne ten pocit.
(S nehýbaním sa nemám problém.)

Lenže vtedy ,
keď stratím niť,
vtedy bolí…
…bolí žiť.

ZABUDNÚŤ________

Vždy, keď vidím slnko zapadať,
alebo vychádzať,
a obzor hrá farebnú hru,
moje srdce poskočí,
a zrak sa pasie.

Alebo keď vidím úsmev svojej dcéry.
Alebo s kapelou mimo reality.

Vtedy zabúdam na všetky sračky.
A vnímam,
že svet je ozaj nádherné miesto.

Potom to prejde
a ja si uvedomím,
že tie sračky sú stále také isté,
a svet tiež.

HRA________

Ešte som tu.
Síce napoly, ale žijem.
Dýcham, vidím,
počujem, vnímam.

Polovicu som stratil.
Ale tú druhú stále mám.
Nie som úplne mimo.
Túto hru stále hrám.

SÚMRAK________

Vo chvíľach súmraku,
čakám.
V čiernej hodinke,
čakám.
Keď nevidím smer,
čakám.

Čakám, kým to prejde.
Čakám na slnko, na svetlo,
kým neuvidím cestu.
Zatiaľ to tak vždy bolo.
Len to čakanie je opruz.

PRÁZDNY DEŇ________

Nič sa nedeje.
Nič sa nehýbe.

A ja už vôbec nie.

Aj keď by bolo treba.
Ale viac sa mi nechce,
a ani nedá.

Zaliali ma jantárom.
Nikdy som nebol veľmi silný,
ale teraz už vôbec nie som.
A aj keď krv nepijem
(len niekomu),
stal som sa komárom.

HLAVA________

Potrebujem jasnú hlavu.
Občas ju mám,
jasnú a ľahkú.
Náladu hravú.

Občas sa ten nános prachu zdvihne.
Ja by som však potreboval,
aby levitoval.
Neprestajne.

Nie povinne.
Ľahký, ako po víne.

Tak…budem rád, ak mi pošlete svoj výtvor/výtvory. Nemusí to byť zrovna báseň, aj fotka kresby, maľby, alebo aj fotka sama o sebe, alebo čokoľvek…fakt ma to poteší!

Môj mail je m.hellebrandt@gmail.com

No a ak neviete, tak aby ste vedeli, kto bol Marek Brezovský, ktorého spomínam v mojej básničke “Život”, tak ako je mojím dobrým (?) zvykom, posielam jeho nádhernú pesničku, z ktorej textu vychádzam a ktorá je živák z koncertu na jeho počesť:

Prostě běž!

“Na kole do Troji po pravém břehu Vltavy, přes Stromovku zpátky. Ale hlavně – rychlá chůze po městě. Teď mám jiné sporty – převlékání peřin, mytí nádobí, ale i obouvání a sprchování”. Nový blog Pepy Bajera s názvem Loňské běhy, který je nejen sportu a oběhání, ale i … Přímý link ZDE

(Pokračování textu…)